Poziom 5: Lekcja 10

15【 糸 】

luźny, poluzować

por.

on'yomi:カン

kun'yomi:ゆる(い)ゆる(やか)ゆる(む)ゆる(める)

pinyin: huǎn

緩いゆるいluźny

緩やかゆるやか[na] łagodny, delikatny

緩むゆるむpoluzować się; złagodzić się

緩めるゆるめるpoluzować, złagodzić

緩和かんわ[suru] poluzować, złagodzić

規制緩和きせいかんわderegulacja

Materiał z innych znaków

緩衝地帯かんしょうちたいstrefa buforowa, strefa neutralna

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (5 : 10)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.