Poziom 2: Lekcja 23

15【 言 】

wyznaczyć; sekcja

por.

on'yomi:

kun'yomi:か(する)

pinyin:

人事課じんじかdział kadr

博士課程はくしかていstudia doktoranckie

博士課程はかせかていstudia doktoranckie

課するかするnałożyć (obowiązek, podatek)

課題かだいtemat; zadanie

Materiał z innych znaków

二重課税にじゅうかぜいpodwójne opodatkowanie

博士課程はかせかていstudia doktoranckie

庶務課しょむかdział spraw ogólnych

累進課税るいしんかぜいpodatek progresywny

課程かていkurs, program

課税かぜい[suru] nałożyc podatek

【 課税 】

遺産(いさん)にも相続税(そうぞくぜい)課税(かぜい)される。
Na spadek nałożony jest podatek od spadku i darowizn.

【 課程 】

彼女(かのじょ)(いま)大学院(だいがくいん)博士(はかせ)課程(かてい)(まな)(わか)研究者(けんきゅうしゃ)です。
Ona jest obecnie młodym naukowcem uczęszczającym na studia doktoranckie.

【 博士課程 】

(かれ)(いま)博士(はかせ)課程(かてい)で、ゴンブロビッチについての論文(ろんぶん)()いています。
On jest obecnie na studiach doktoranckich i pisze pracę na temat Gombrowicza.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 23)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.