Poziom 3: Lekcja 18

12【 禾 】

stopień

por. więcej

on'yomi:テイ

kun'yomi:ほど-ほど

nanori: のり

pinyin: chéng

ほどzakres, przedział

-ほどaż tak, w takim stopniu

日程にっていplan, program

程度ていどpoziom, stopień

課程かていkurs, program

過程かていproces

程々ほどほど[no] umiarkowany

【 日程 】

旅行(りょこう)日程(にってい)を、参加者(さんかしゃ)全員(ぜんいん)(くば)りました。
Rozdałem wszystkim uczestnikom program podróży.

【 課程 】

彼女(かのじょ)(いま)大学院(だいがくいん)博士(はかせ)課程(かてい)(まな)(わか)研究者(けんきゅうしゃ)です。
Ona jest obecnie młodym naukowcem uczęszczającym na studia doktoranckie.

【 過程 】

どんな過程(かてい)()てそれが()まったのか(はな)してください。
Proszę powiedzieć, w jakim trybie została podjęta ta decyzja.

【 程々 】

()ふかしも、程々(ほどほど)にしないと(からだ)をこわしますよ。
Zapadniesz na zdrowiu, jeśli będziesz bez umiaru zarywał noce.

Materiał z innych znaków

博士課程はくしかていstudia doktoranckie

博士課程はかせかていstudia doktoranckie

博士課程はかせかていstudia doktoranckie

【 博士課程 】

(かれ)(いま)博士(はかせ)課程(かてい)で、ゴンブロビッチについての論文(ろんぶん)()いています。
On jest obecnie na studiach doktoranckich i pisze pracę na temat Gombrowicza.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 18)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.