Poziom 3: Lekcja 18

13【 木 】

biegun

on'yomi:キョクゴク

kun'yomi:きわ(めて)きわ(める)きわ(まる)

pinyin:

きょくbiegun, koniec

ごく[no] ekstremalny

極めてきわめてbardzo, niezwykle

北極ほっきょくbiegun północny

南極なんきょくbiegun południowy

極東きょくとうDaleki Wschód

見極めるみきわめるupewnić się

極めるきわめるosiągnąć szczyt, osiągnąć ekstremum ⇒ 窮める

極まるきわまるbyć ekstremalnym ⇒ 窮まる

極秘ごくひściśle tajne

極楽ごくらくraj (bud.)

【 北極 】

北極(ほっきょく)には白熊(しろくま)()んでいます。
Na biegunie północnym mieszka niedźwiedź polarny.

【 南極 】

(かれ)南極(なんきょく)()ったことがある。
On był na biegunie południowym.

【 極東 】

日本(にほん)極東(きょくとう)にあります。
Japonia leży na Dalekim Wschodzie.

【 見極める 】

(ひと)(はな)しを(しん)じるばかりでなく、自分(じぶん)()でしっかりと真実(しんじつ)見極(みきわ)めなければならない。
Nie należy tylko ufać temu, co mówią ludzie. O tym, czy to prawda, trzeba się przekonać na własne oczy.

【 極まる 】

その女優(じょゆう)は、トロフィーを()にしたとたん、感極(かんきわ)まって()()した。
Aktorka w momencie, kiedy odebrała statuetkę, rozpłakała się ze wzruszenia.

【 極み 】

この()()(きわ)みといえるすばらしい()です。
To jest wspaniały obraz, o którym można by powiedzieć, że osiągnął szczyt piękna.

【 極秘 】

この情報(じょうほう)極秘(ごくひ)なので(だれ)にもいわないでください。
To jest ściśle tajna wiadomość, więc proszę jej nikomu nie przekazywać.

Materiał z innych znaków

北極圏ほっきょくけんpółnocne koło podbiegunowe

南極圏なんきょくけんpołudniowe koło podbiegunowe

極秘ごくひściśle tajne

極端きょくたん[na] ekstremalny

消極的しょうきょくてき[na] negatywny; pasywny ⇔ 積極的 せっきょくてき: pozytywny; aktywny

積極的せっきょくてき[na] pozytywny; aktywny; konstruktywny ⇔ 消極的 しょうきょくてき: negatywny; pasywny

窮極きゅうきょく[no] ostateczny; inna pisownia: 究極

【 極端 】

極端(きょくたん)()(かた)をすれば、現代(げんだい)はお(かね)だけが大切(たいせつ)時代(じだい)になってしまった。
Mówiąc brutalnie, w dzisiejszych czasach liczą się tylko pieniądze.

【 積極的 】

(かれ)積極(せっきょく)(てき)にボランティア活動(かつどう)参加(さんか)している。
On aktywnie działa w wolontariacie.

【 極秘 】

007はシリアの極秘(ごくひ)情報(じょうほう)をFBIに報告(ほうこく)した。
007 przekazał FBI ściśle tajne informacje z Syrii.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 18)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.