Poziom 3: Lekcja 18

por.

on'yomi:

kun'yomi:さ(す)

pinyin: chāi, chā, chà, cī

różnica (także w znaczeniu wyniku odejmowania)

差すさすnalać; świecić; trzymać (parasol) nad głową; nieść u boku

時差じさróżnica czasu

時差ぼけじさぼけjet lag

差別さべつdyskryminacja, [suru] dyskryminować

交差点こうさてんskrzyżowanie

差し上げるさしあげるdawać

差し引くさしひくodejmować

物差しものさしlinijka, miarka

差し支えるさしつかえるprzeszkadzać, kolidować, stwarzać przeszkodę

【 差 】

この二人(ふたり)学生(がくせい)成績(せいせき)にはほとんど()がない。
Prawie nie ma różnicy w osiągnięciach tych dwóch studentów.

【 差す 】

日光(にっこう)(ひかり)がカーテンのすきまから()しています。
Promienie słoneczne wpadają przez szczelinę w zasłonie.

【 差す 】

(さむらい)(こし)(かたな)()していた
Samurajowie nosili miecz u boku.

【 交差点 】

あの交差点(こうさてん)(みぎ)()がって(くだ)さい。
Proszę skręcić w prawo na tamtym skrzyżowaniu.

【 差別 】

(かれ)ははだの(いろ)による差別(さべつ)をなくすための運動(うんどう)をずっと(つづ)けて()た。
On przez długi czas prowadził ruch na rzecz likwidacji dyskryminacji z powodu koloru skóry.

【 時差 】

日本(にほん)とポーランドには8時間(じかん)時差(じさ)があります。
Pomiędzy Polską a Japonią jest osiem godzin różnicy czasu.

【 時差ぼけ 】

ポーランドに()3日(みっか)()ちましたが、まだ時差(じさ)ぼけがなおりません。
Już trzy dni minęły od mojego przyjazdu do Polski, ale nadal mam jetlag.

【 差し上げる 】

(にわ)のきくの(はな)がきれいに()きましたから、()ってお(となり)にも()()げましょう。
W ogrodzie pięknie zakwitły chryzantemy, utnijmy kilka i zanieśmy je sąsiadom.

【 差し引く 】

給料(きゅうりょう)から税金(ぜいきん)などが()()かれていますので、手取(てど)りは(すこ)ししかありません。
Po odjęciu z pensji tych wszystkich podatków prawie nic mi nie zostaje na rękę.

【 物差し 】

物差(ものさ)しでこの(はこ)(なが)さを(はか)ってください。
Proszę zmierzyć długość pudełka przy użyciu metra.

【 差し支える 】

あまりたくさんお(さけ)()むと、明日(あした)仕事(しごと)()(つか)えますよ。
Jak zbyt dużo będziesz pił, odbije się to jutro na twojej pracy.

Materiał z innych znaków

偏差へんさodchylenie (od normy)

差し戻すさしもどすodesłać z powrotem

差し支えるさしつかえるprzeszkadzać, kolidować, stwarzać przeszkodę

差異さいróżnica

差額さがくbalans

脇差しわきざしkrótki miecz

誤差ごさbłąd; margines błędu

貧富の差ひんぷのさrozwarstwienie społeczne

雲泥の差うんでいのさolbrzymia różnica, przepaść (przen.)

【 差し支える 】

たっぷり()ないと明日(あした)試験(しけん)()(つか)えますよ。
Jeśli się porządnie nie wyśpisz, będzie to miało negatywny wpływ na jutrzejszy egzamin.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 18)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.