Poziom 3: Lekcja 18

14【 雨 】

popyt

por.

on'yomi:ジュ

pinyin:

需要じゅようpopyt ⇔ 供給 きょうきゅう : podaż

需給じゅきゅうpopyt i podaż

特需とくじゅspecjalne zamówienie

必需品ひつじゅひんprzedmioty niezbędne, artykuły pierwszej potrzeby

軍需品ぐんじゅひんuzbrojenie

軍需産業ぐんじゅさんぎょうprzemysł zbrojeniowy

【 需要 】

その商品(しょうひん)は、もうほとんど需要(じゅよう)がないので(みせ)には()いていません。
Na ten produkt już prawie nie ma popytu, dlatego nie ma go w sklepach.

【 需給 】

需給(じゅきゅう)のバランスがとれなければ、物価(ぶっか)安定(あんてい)しません。
Kiedy nie ma balansu pomiędzy popytem i podażą ceny nie są stabilne.

【 特需 】

朝鮮(ちょうせん)戦争(せんそう)当時(とうじ)日本(にほん)はアメリカが要求(ようきゅう)する特需(とくじゅ)(ひん)生産(せいさん)していた。
W czasie wojny koreańskiej Japonia realizowała specjalne zamówienia handlowe dla Stanów Zjednoczonych.

【 必需品 】

このような田舎(いなか)では、(くるま)生活(せいかつ)必需品(ひつじゅひん)です。
Na takiej wsi samochód jest niezbędnym przedmiotem do życia.

【 軍需品 】

様々(さまざま)軍需品(ぐんじゅひん)がアメリカから(はこ)ばれて()た。
Uzbrojenie różnego rodzaju zostało dostarczone z Ameryki.

【 軍需産業 】

戦後(せんご)日本(にほん)では軍需(ぐんじゅ)産業(さんぎょう)解体(かいたい)された。
Po wojnie w Japonii zlikwidowano przemysł zbrojeniowy.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 18)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.