Poziom 3: Lekcja 6

12【 日 】【 八 】

powszechny

nie mylić ze znakiem ; por.

on'yomi:

kun'yomi:あまね(く)

nanori: ひろ ひろし

pinyin:

普通ふつうzazwyczaj, [no] zwykły, powszechny

普段ふだん[no] zwyczajny

普段着ふだんぎswobodny strój, nieformalny strój

普遍的ふへんてき[na] uniwersalny; globalny; wszechobecny

普及ふきゅう[suru] rozpowszechniać się

普くあまねくszeroko, ogólnie

【 普通 】

(ちち)普通(ふつう)夕食(ゆうしょく)(あと)にテレビを()る。
Ojciec zazwyczaj po kolacji ogląda telewizję.

【 普段 】

(とう)さんは今夜(こんや)普段(ふだん)よりはやく(かえ)ってきた。
Ojciec wrócił dziś wieczorem do domu wcześniej niż zazwyczaj.

【 普段着 】

学生服(がくせいふく)普段着(ふだんぎ)としても式服(しきふく)としても()られるので便利(べんり)だ。
Mundurek szkolny jest wygodny, ponieważ można go nosić jako formalny i nieformalny ubiór.

【 普遍的 】

それは普遍的(ふへんてき)真理(しんり)です。
To jest uniwersalna prawda.

【 普及 】

英語(えいご)世界(せかい)(もっと)(ひろ)普及(ふきゅう)している言葉(ことば)だ。
Język angielski jest najbardziej rozpowszechniony na świecie.

Materiał z innych znaków

普及ふきゅう[suru] rozpowszechniać się

普請ふしん[suru] budować

普遍的ふへんてき[na] uniwersalny; globalny; wszechobecny

【 普及 】

コンピュターの普及(ふきゅう)によって、仕事(しごと)のやり(かた)(むかし)(くら)べてずいぶん()わった。
Dzięki rozpowszechnieniu się komputerów całkowicie zmienił się sposób wykonywania pracy w porównaniu do dawnych czasów.

【 普遍的 】

普遍的(ふへんてき)()などというものは存在(そんざい)しない。
Nie istnieje coś takiego jak uniwersalne piękno.

【 普遍的 】

()への恐怖(きょうふ)人類(じんるい)普遍的(ふへんてき)なものである。
Strach przed śmiercią jest zjawiskiem uniwersalnym wśród ludzi.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 6)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.