Poziom 4: Lekcja 22

3【 ノ 】

sięgać

por.

on'yomi:キュウ

kun'yomi:およ(ぶ)およ(ぼす)およ(び)

pinyin:

及ぶおよぶsięgać, dosięgać; pokrywać; wynosić

及ぼすおよぼすwywierać (wpływ, efekt)

及びおよびtakże, oraz

言及げんきゅう[suru] nawiązać, wspomnieć

普及ふきゅう[suru] rozpowszechniać się

【 及ぶ 】

津波(つなみ)(おお)きな被害(ひがい)各地(かくち)(およ)んだ。
Fala tsunami wyrządziła wszędzie wielkie szkody.

【 及び 】

この機械(きかい)設置(せっち)(およ)管理(かんり)については、説明書(せつめいしょ)参照(さんしょう)してください。
Odnośnie instalacji i obsługi tego urządzenia proszę przeczytać instrukcję.

【 及ぼす 】

原発(げんぱつ)爆発(ばくはつ)は、福島(ふくしま)県民(けんみん)(おお)きな被害(ひがい)(およ)ぼすこととなった。
Eksplozja w elektrowni jądrowej wyrządziła olbrzymie szkody mieszkańcom prefektury Fukushima.

【 普及 】

コンピュターの普及(ふきゅう)によって、仕事(しごと)のやり(かた)(むかし)(くら)べてずいぶん()わった。
Dzięki rozpowszechnieniu się komputerów całkowicie zmienił się sposób wykonywania pracy w porównaniu do dawnych czasów.

【 言及 】

首相(しゅしょう)原発(げんぱつ)問題(もんだい)について言及(げんきゅう)するのを()けている。
Premier uniknął nawiązania do problemu elektrowni jądrowych.

Materiał z innych znaków

普及ふきゅう[suru] rozpowszechniać się

遡及そきゅう[suru] działać wstecz

遡及法そきゅうほうprawo z mocą działania wstecz

遡及的そきゅうてき[na] działający wstecz

【 普及 】

英語(えいご)世界(せかい)(もっと)(ひろ)普及(ふきゅう)している言葉(ことば)だ。
Język angielski jest najbardziej rozpowszechniony na świecie.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 22)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.