Poziom 4: Lekcja 22

13【 肉 月 】

jelita; wnętrzności

por.

on'yomi:チョウ

kun'yomi:はらわた

pinyin: cháng

はらわたjelita; wnętrzności

小腸しょうちょうjelito cienkie

大腸だいちょうjelito grube

【 腸 】

(ちょう)には大腸(だいちょう)小腸(しょうちょう)がある。
Jelito dzieli się na grube i cienkie.

【 小腸 】

人間(にんげん)小腸(しょうちょう)は7メートルほどもあり、(くだ)内側(うちがわ)にあるひだで通過(つうか)する栄養(えいよう)消化(しょうか)吸収(きゅうしゅう)します。
Jelito cienkie u człowieka osiąga długość do 7 m, za pomocą wypustkek usytuowanych na wewnętrznej ścianie przewodu trawi i wchłania przechodzący pokarm.

【 大腸 】

小渕(おぶち)さんは先日(せんじつ)大腸(だいちょう)(がん)手術(しゅじゅつ)をした。
Pan Obuchi przeszedł ostatnimi dniami operację raka jelita grubego.

Materiał z innych znaków

胃腸いちょうprzewód pokarmowy

【 胃腸 】

最近(さいきん)胃腸(いちょう)調子(ちょうし)がよくないのでお(さけ)(ひか)えるようにしています。
Ostatnio mam kłopoty z brzuchem, więc piję mało alkoholu.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 22)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.