Poziom 1: Lekcja 19

12【 土 】

miejsce

por.

on'yomi:ジョウ

kun'yomi:

pinyin: cháng, chǎng

miejsce

場所ばしょmiejsce

場合ばあいprzypadek

広場ひろばplac

運動場うんどうじょうplac zabaw

市場いちばrynek, targ

市場しじょうrynek (finansowy)

Materiał z innych znaków

ごみ捨て場ごみすてばwysypisko śmieci

中央広場ちゅうおうひろばRynek Główny

入場券にゅうじょうけんbilet wstępu

劇場げきじょうteatr

土壇場どたんばw ostatniej chwili

売り場うりばstoisko sprzedaży; biuro sprzedaży; dział (w supermarkecie)

寡占市場かせんしじょうoligopol

寡占市場かせんしじょうoligopol

工場こうじょうfabryka

市場いちばrynek, targ

市場しじょうrynek (finansowy)

斎場さいじょうsala pożegnań (dom pogrzebowy)

村役場むらやくばurząd wiejski, urząd miasta; por. 市役所 しやくしょ : urząd miasta

株式市場かぶしきしじょうgiełda papierów wartościowych

歌劇場かげきじょうopera (budynek)

浄水場じょうすいじょうoczyszczalnia ścieków

漁場ぎょじょうłowisko

為替相場かわせそうばkurs wymiany ⇒ 為替レート

牧場ぼくじょうpastwisko; farma

牧場まきばpastwisko

現場げんばmiejsce zdarzenia

登場とうじょう[suru] pojawić się (jako postać w sztuce teatralnej, powieści, filmie)

登場人物とうじょうじんぶつwystępujące postaci

磁場じばpole magnetyczne; por. 電場 でんば : pole elektryczne

立場たちばpunkt widzenia, położenie, sytuacja

職場しょくばmiejsce pracy

重力場じゅうりょくばpole grawitacyjne

電場でんばpole elektryczne; por. 磁場 じば : pole magnetyczne

電磁場でんじばpole elektromagnetyczne

風呂場ふろばłazienka

飛行場ひこうじょうlotnisko

養鶏場ようけいじょうkurza ferma

駐車場ちゅうしゃじょうparking

駐輪場ちゅうりんじょうparking dla rowerów

魚市場うおいちばtarg rybny

【 登場 】

この小説(しょうせつ)では3(にん)のポーランド(じん)登場(とうじょう)します。
W tej powieści pojawiają się trzy postaci z Polski.

【 職場 】

(わたし)職場(しょくば)から1時間(じかん)(ところ)()んでいる。
Mieszkam w miejscu oddalonym ok. 1 godzinę od mojego miejsca pracy.

【 入場券 】

(わたし)はその試合(しあい)入場券(にゅうじょうけん)を2(まい)()っている。
Mam dwa bilety na ten mecz.

【 為替相場 】

今日(きょう)のズウォティのドルに(たい)する為替(かわせ)相場(そうば)は、昨日(きのう)より4グロシュ()がった。
Dzisiejszy kurs złotego wobec dolara obniżył się o cztery grosze w stosunku do dnia wczorajszego.

【 漁場 】

日本(にほん)中国(ちゅうごく)漁場(ぎょじょう)境界線(きょうかいせん)(あらそ)っている。
Japonia i Chiny toczą spór o granicę obszaru połowowego.

【 株式市場 】

日本(にほん)株式(かぶしき)市場(しじょう)(かん)する論文(ろんぶん)()いた。
Napisałem artykuł na temat giełdy papierów wartościowych.

【 劇場 】

今晩(こんばん)友達(ともだち)一緒(いっしょ)にハムレットを()劇場(げきじょう)()きます。
Dzisiaj idę do teatru z przyjaciółmi na Hamleta.

【 歌劇場 】

ミラノにあるスカラ()世界(せかい)(もっと)有名(ゆうめい)歌劇場(かげきじょう)である。
La Scala w Mediolanie jest najsłynniejszą sceną operową na świecie.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 19)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.