Poziom 4: Lekcja 22

por.

on'yomi:エイ

kun'yomi:なが(い)

pinyin: yǒng

永いながいdługi, wieczny

永遠えいえん[no] wieczny

永住えいじゅうzamieszkanie na stałe

永眠えいみん[suru] umrzeć, zapaść w wieczny sen

永続えいぞく[na] permanentny, ciągły, stały, trwały

永田町ながたちょうNagata-chō (dzielnica rządowa w Tokio)

【 永い 】

その()(なが)(ゆめ)のような(しあわ)せの日々(ひび)(つづ)いた。
A potem nastały szczęśliwe dni jak w jakimś długim śnie.

【 永住 】

山田(やまだ)さんはアメリカの永住権(えいじゅうけん)()っている。
Pan Yamada ma prawo stałego pobytu w Ameryce.

【 永遠 】

結婚式(けっこんしき)(あい)永遠(えいえん)(つづ)くと()っていたあの2人(ふたり)半年後(はんとしご)離婚(りこん)した。
Ta para, która podczas ślubu przyrzekała sobie wieczną miłość, rozwiodła się po pół roku.

【 永眠 】

祖母(そぼ)は90(さい)永眠(えいみん)した。
Babcia odeszła w wieku 90 lat.

【 永続 】

人々(ひとびと)永続(えいぞく)する平和(へいわ)目指(めざ)してデモを(おこ)なった。
Ludzie zorganizowali demostrację na rzecz trwałego pokoju.

【 永田町 】

国民(こくみん)(こえ)永田町(ながたちょう)官僚(かんりょう)たちには(とど)いていない。
Głos ludu nie dociera do urzędników z Nagata-chō.
Nagata-chō: dzielnica rządowa w Tokio.

Materiał z innych znaków

永久えいきゅう[no] wieczny, [ni] na zawsze, wiecznie

【 永久 】

世界(せかい)戦争(せんそう)()こるのは永久(えいきゅう)()わらないだろう。
Wojny będą zawsze wybuchać - to się nigdy nie zmieni.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 22)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.