Poziom 3: Lekcja 2

6【 口 】

ssać, wciągać

por.

on'yomi:キュウ

kun'yomi:す(う)

pinyin:

吸うすうssać, wciągać

吸い取るすいとるwyciągać, wysysać (także pieniądze)

呼吸こきゅうoddychanie, [suru] oddychać; por. 息をする いきをする

深呼吸しんこきゅう[suru] głęboko oddychać

吸収きゅうしゅう[suru] absorbować, wciągać, przyswajać, wchłaniać

【 吸収 】

この(ぬの)(みず)をよく吸収(きゅうしゅう)する。
Ten materiał dobrze pochłania wodę.

【 深呼吸 】

深呼吸(しんこきゅう)してください。
Proszę głęboko oddychać.

【 吸い取る 】

彼女(かのじょ)はあの証券会社(しょうけんがいしゃ)にお(かね)全部(ぜんぶ)()()られてしまった。
Ta firma ubezpieczeniowa wyssała z niej wszystkie pieniądze.

【 呼吸 】

(かれ)()ている(とき)時々(ときどき)呼吸(こきゅう)()まる。
Kiedy śpi, czasami ustaje mu oddech.

Materiał z innych znaków

吸い殻すいがらniedopałek

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 2)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.