Poziom 3: Lekcja 6

por.

on'yomi:ケイ

pinyin: xì, jì

日系人にっけいじんosoba pochodzenia japońskiego

体系たいけいsystem

体系的たいけいてき[na] systematyczny, usystematyzowany

体系化たいけいか[suru] usystematyzować

系統けいとうpochodzenie, rodowód; system; szkoła

系統的けいとうてき[na] systematyczny, metodyczny

太陽系たいようけいukład słoneczny

系列子会社けいれつこがいしゃspółka zależna

【 日系人 】

島袋(しまぶくろ)さんは日系人(にっけいじん)でブラジルから()ました。
Pan Shimabukuro jest z pochodzenia Japończykiem i przyjechał z Brazylii.

【 体系的 】

この(ほん)は、現代(げんだい)日本語(にほんご)文法(ぶんぽう)をできるだけわかりやすく、体系的(たいけいてき)説明(せつめい)しようとする(ほん)です。
Książka ta stawia sobie za cel opisanie gramatyki współczesnego języka japońskiego w sposób jasny i usystematyzowany.

【 系統 】

バスク()系統(けいとう)不明(ふめい)である。
Pochodzenie języka baskijskiego jest nieznane.

【 太陽系 】

地球(ちきゅう)太陽系(たいようけい)の3番目(ばんめ)惑星(わくせい)だ。
Ziemia jest trzecią planetą w układzie słonecznym.

Materiał z innych znaków

中枢神経系ちゅうすうしんけいけいcentralny system nerwowy

生態系せいたいけいekosystem

系譜けいふgenealogia, pochodzenie

【 生態系 】

この(しま)自然(しぜん)(こわ)され、(しま)生態系(せいたいけい)()わってしまった。
Środowisko naturalne na tej wyspie zostało zdewastowane, a jej ekosystem uległ zmianie.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 6)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.