Poziom 4: Lekcja 6

15【 言 】

domagać się

por.

on'yomi:セイシンショウ

kun'yomi:こ(う)う(ける)

pinyin: qǐng

請うこうprosić

申請しんせい[suru] składać podanie, składać wniosek

申請書しんせいしょpodanie, wniosek

要請ようせいprośba, żądanie

普請ふしん[suru] budować

請けるうけるprzedsięwziąć

請求書せいきゅうしょrachunek do zapłaty; por. 領収書 りょうしゅうしょ : rachunek (pokwitowanie)

請け負ううけおうotrzymać kontrakt

下請けしたうけpodwykonawca

【 請う 】

ひざまずいて(ゆる)しを()うマグダレーナを()て、イエスは(だま)って、彼女(かのじょ)()つめていた。
Jezus w milczeniu patrzył na Magdalenę, która na kolanach błagała go o przebaczenie.

【 申請書 】

国際(こくさい)交流(こうりゅう)基金(ききん)に、研究(けんきゅう)助成(じょせい)申請(しんせい)(しょ)(おく)ります。
Wysłałam do Fundacji Japońskiej wniosek o grant.

【 要請 】

災害(さいがい)にあった(くに)から、日本(にほん)政府(せいふ)(たい)援助(えんじょ)要請(ようせい)があったそうだ。
Państwa dotknięte kataklizmem wystąpiły do rządu japońskiego z prośbą o pomoc.

【 下請け 】

この工場(こうじょう)はトヨタの下請(した う)工場(こうじょう)です。
Ta fabryka jest podwykonawcą Toyoty.

Materiał z innych znaków

申請しんせい[suru] składać podanie, składać wniosek

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 6)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.