Poziom 4: Lekcja 6

16【 禾 】

akumulować, gromadzić

por.

on'yomi:セキ

kun'yomi:つ(む)つ(もる)つ(もり)

pinyin:

せきiloczyn

積むつむzbierać na kupkę, tworzyć stos

積もるつもるakumulować się, nagromadzić się

積もりつもりzamiar

積極的せっきょくてき[na] pozytywny; aktywny; konstruktywny ⇔ 消極的 しょうきょくてき: negatywny; pasywny

面積めんせきpowierzchnia

体積たいせきobjętość

容積ようせきpojemność

見積もりみつもりoszacowanie

【 積む 】

トラックに、この荷物(にもつ)()んで、となりの(まち)まで(はこ)ばなければならない。
Trzeba załadować ten towar na ciężarówkę i zawieźć do sąsiedniego miasta.

【 積もる 】

3日間(みっかかん)()(つづ)けた(ゆき)が、積も(つも)っていて、(くるま)(みち)(とお)ることができない。
Przez trzy dni ciągłych opadów nagromadziło się tyle śniegu, że drogi są nieprzejezdne.

【 積極的 】

(かれ)積極(せっきょく)(てき)にボランティア活動(かつどう)参加(さんか)している。
On aktywnie działa w wolontariacie.

【 面積 】

この土地(とち)面積(めんせき)は120平方(へいほう)メートルです。
Ta działka liczy 120 metrów kwadratowych.

【 体積 】

テニスボールとサッカーボールでは、サッカーボールのほうが体積(たいせき)(おお)きい。
Piłka nożna ma większą objętość niż piłka do tenisa.

【 容積 】

この()(もの)容積(ようせき)(はか)ってみたら、3立方(りっぽう)メートルあった。
Po zmierzeniu pojemności tego naczynia wyszło mam trzy metry sześcienne.

【 見積もり 】

この30(にん)のツアーのホテル(だい)見積(みつ)もりを明日(あした)までに提出(ていしゅつ)してください。
Proszę przedstawić do jutra szacunkowy koszt pobytu w hotelu dla grupy trzydziestoosobowej.

Materiał z innych znaków

堆積たいせきsterta, kupa, [suru] gromadzić się, osadzać się

堆積岩たいせきがんskała osadowa

沖積層ちゅうせきそうosady rzeczne, aluwia

積載せきさい[suru] ładować

累積るいせき[suru] kumulować

累積債務るいせきさいむskumulowany dług

累積赤字るいせきあかじskumulowany niedobór

蓄積ちくせき[suru] gromadzić, akumulować

【 蓄積 】

資本家(しほんか)労働者(ろうどうしゃ)搾取(さくしゅ)して資本(しほん)蓄積(ちくせき)する。
Kapitaliści gromadzą kapitał wyzyskując robotników.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 6)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.