Poziom 4: Lekcja 6

14【 米 】

umysł, duch

por.

on'yomi:セイショウ

pinyin: jīng

精神せいしんumysł, emocje

精力せいりょくenergia, witalność

精子せいしsperma, nasienie

筆不精ふでぶしょうmarny korespondent (osoba prowadząca listową korespondencję)

精進しょうじんascetyzm, abstynencja, wegetarianizm; [suru] oddać się czemuś; powstrzymywać się od jedzenia mięsa i ryb

精進料理しょうじんりょうりkuchnia wegetariańska (inspirowana buddyzmem)

【 精神 】

人間(にんげん)精神(せいしん)肉体(にくたい)をもつ動物(どうぶつ)ということができる。
Można rzec, że człowiek to takie zwierzę, co posiada ciało i umysł.

【 精力 】

彼女(かのじょ)女性(じょせい)権利(けんり)(もと)めて、毎日(まいにち)精力(せいりょく)(てき)活動(かつどう)(おこな)っている。
Ona codziennie rzuca się energicznie w wir walki na rzecz praw kobiet.

【 精子 】

被害者(ひがいしゃ)のスカートに、容疑者(ようぎしゃ)精子(せいし)がついているかどうか検査(けんさ)(おこな)うことになった。
Śledczy postanowili sprawdzić, czy na sukience ofiary znajduje się nasienie podejrzanego.

【 筆不精 】

由利子(ゆりこ)さんは(ふで)不精(ぶしょう)なので、めったに手紙(てがみ)()かない。
Yuriko nie ma dobrej ręki do pisania i bardzo rzadko pisuje listy.

【 精進 】

毎日(まいにち)日常(にちじょう)仕事(しごと)(おこな)うのも、これまた精進(しょうじん)であります。
Zwykłe codzienne prace też można robić z pełnym oddaniem.

【 精進料理 】

京都(きょうと)()ったら、精進(しょうじん)料理(りょうり)()べたいです。
Jak pojadę do Kioto, chciałbym spróbować tamtejszej kuchni wegetariańskiej.

Materiał z innych znaków

丹精たんせいdbałość, pietyzm

精密せいみつ[na] dokładny, precyzyjny

精神薄弱せいしんはくじゃくniedorozwinięty umysłowo

精錬所せいれんじょrafineria

遵法精神じゅんぽうせいしんduch praworządności

【 精密 】

精密(せいみつ)機械(きかい)(つく)工場(こうじょう)は、きれいな(みず)必要(ひつよう)とするため、田舎(いなか)にあることが(おお)い。
Fabryki produkujące maszyny precyzyjne potrzebują czystej wody i dlatego często są zlokalizowane na prowincji.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 6)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.