Poziom 3: Lekcja 18

12【 口 】【 八 】

prawość, cnota

por.

on'yomi:ゼン

kun'yomi:よ(い)い(い)

nanori: よし

pinyin: shàn

善いよいdobry

善いいいdobry

善意ぜんいdobra wola, dobre intencje

改善かいぜんudoskonalenie, [suru] udoskonalać

善悪ぜんあくdobro i zło

善良ぜんりょう[na] uczciwy, dobrej natury

親善しんぜんprzyjaźń

【 善悪 】

子供(こども)善悪(ぜんあく)区別(くべつ)をつけることができない。
Dzieci nie potrafią odróżnić dobra od zła.

【 善意 】

この絵描(えか)きは、まわりの人々(ひとびと)(あたた)かい善意(ぜんい)(ささ)えられて、()(えが)(つづ)けることができた。
Ten malarz może nadal malować obrazy dzięki wsparciu ze strony życzliwych mu ludzi.

【 善 】

日本(にほん)哲学者(てつがくしゃ)西田(にしだ)幾多郎(きたろう)は『(ぜん)研究(けんきゅう)』という(ほん)()いた。
Japoński filozof Nishida Kitaro napisał książkę "Studium dobra".

【 善良 】

その若者(わかもの)(はたら)(もの)で、善良(ぜんりょう)(おとこ)であった。
Ten młody człowiek to porządny, pracowity chłopak.

【 親善 】

日本(にほん)とポーランドの親善(しんぜん)のために、これからもがんばっていきましょう。
Czyńmy wysiłki na rzecz pogłębienia przyjaźni japońsko-polskiej.

【 改善 】

この(くるま)をモデルチェンジするにあたって、もっと燃費(ねんぴ)改善(かいぜん)(はか)っていく必要(ひつよう)がありますね。
Przy tworzeniu nowego modelu tego samachodu, musimy podjąć wysiłki w celu poprawy jego wydajności.

【 善い 】

(ひと)親切(しんせつ)にすることは、()(おこな)いです。
Zrobienie przysługi jest dobrym czynem.

Materiał z innych znaków

善良ぜんりょう[na] uczciwy, dobrej natury

慈善事業じぜんじぎょうdziałalność charytatywna

慈善家じぜんかfilantrop

改善かいぜんudoskonalenie, [suru] udoskonalać

【 改善 】

この会社(かいしゃ)仕事(しごと)のやり(かた)は、(あたら)しい社長(しゃちょう)()て、以前(いぜん)よりずっと、改善(かいぜん)された。
Odkąd przyszedł nowy szef firmy, sposób funkcjonowania firmy bardzo polepszył się w porównaniu z przeszłością.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 18)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.