Poziom 3: Lekcja 25

12【 十 】

szeroki; doktor (akad.)

por. 簿

on'yomi:ハクバク

kun'yomi:ひろ(い)

nanori: ひろ ひろし

pinyin:

博物館はくぶつかんmuzeum

博士はくしdoktor

博士はかせdoktor

博士号はくしごうdoktorat

博士号はかせごうdoktorat

博士課程はかせかていstudia doktoranckie

万博ばんぱくmiędzynarodowe targi

賭博とばくhazard, [suru] uprawiać hazard

伊藤博文いとうひろぶみItō Hirobumi

【 博士 】

(かれ)物理学(ぶつりがく)博士(はかせ)です。
On jest doktorem fizyki.

【 博士課程 】

(かれ)(いま)博士(はかせ)課程(かてい)で、ゴンブロビッチについての論文(ろんぶん)()いています。
On jest obecnie na studiach doktoranckich i pisze pracę na temat Gombrowicza.

【 博士号 】

(わたし)は6(がつ)博士号(はかせごう)資格(しかく)取得(しゅとく)する予定(よてい)です。
W czerwcu mam otrzymać tytuł doktorski.

【 博物館 】

東京(とうきょう)近代(きんだい)科学(かがく)博物館(はくぶつかん)入館料(にゅうかんりょう)(たか)い。
Bilet wstępu do Tokijskiego Muzeum Współczesnej Nauki dużo kosztuje.

【 万博 】

名古屋(なごや)万博(ばんぱく)のポーランド(かん)見学(けんがく)()きました。
Poszedłem zwiedzić polski pawilon na Expo w Nagoi.

【 賭博 】

あいつは(はたら)きもせずに、賭博(とばく)ばっかりやっている。
On w ogóle nie pracuje i oddaje się wyłącznie hazardowi.

Materiał z innych znaków

博士課程はくしかていstudia doktoranckie

博士課程はかせかていstudia doktoranckie

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 25)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.