Poziom 2: Lekcja 16

por.

on'yomi:ジュウチョウ

kun'yomi:おも(い)かさ(ねる)かさ(なる)

pinyin: zhòng, chóng

重いおもいciężki

重ねるかさねるnakładać; powielać, powtarzać (błędy)

重なるかさなるnakładać się

二重にじゅう[no] podwójny

重大じゅうだい[na] ważny

体重計たいじゅうけいwaga

体重たいじゅうciężar

二重ふたえ[no] podwójny

二重国籍にじゅうこくせきpodwójne obywatelstwo

二重課税にじゅうかぜいpodwójne opodatkowanie

重力じゅうりょくgrawitacja

重力場じゅうりょくばpole grawitacyjne

Materiał z innych znaków

二重国籍にじゅうこくせきpodwójne obywatelstwo

二重鉤括弧にじゅうかぎかっこjapoński podwójny cudzysłów 『』

五重の塔ごじゅうのとうpięciopiętrowa pagoda

八重桜やえざくらwiśnia

厳重げんじゅう[na] surowy, rygorystyczny

尊重そんちょう[suru] darzyć szacunkiem, szanować

慎重しんちょう[na] uważny, ostrożny, wyważony

比重ひじゅうciężar właściwy; ciężar, waga (przen.)

荘重そうちょう[na] uroczysty, poważny

貴重きちょう[na] cenny

貴重品きちょうひんcenne przedmioty

重傷じゅうしょうciężka rana

重症じゅうしょうostry przebieg choroby, ostre objawy choroby

重複ちょうふく[suru] duplikować się, nakładać się

重複じゅうふく[suru] duplikować się, nakładać się ⇒ ちょうふく

重要じゅうよう[na] ważny, istotny

重視じゅうし[suru] mieć baczenie, traktować poważnie

重量じゅうりょうwaga

重鎮じゅうちんprzywódca, główna postać

【 重量 】

この荷物(にもつ)規定(きてい)重量(じゅうりょう)を5キロ()えているので、超過(ちょうか)料金(りょうきん)(はら)わなければならない。
Ponieważ bagaż ten waży pięć kilo więcej, niż dopuszczają przepisy, trzeba zapłacić za nadbagaż.

【 尊重 】

(たが)いに相手(あいて)尊重(そんちょう)しなければ、人間(にんげん)関係(かんけい)はうまくいきません。
Jeśli ludzie się wzajemnie nie szanują, ich relacje się nie układają.

【 重複 】

旅行(りょこう)会社(がいしゃ)のせいでチケットの予約(よやく)重複(じゅうふく)している。
Z winy biura podróży rezerwacja biletu się zdublowała.

【 重視 】

(かれ)らは(わたし)意見(いけん)重視(じゅうし)しなかった。
Oni nie potraktowali poważnie mojej opinii.

【 重傷 】

祖父(そふ)はワルシャワ蜂起(ほうき)重傷(じゅうしょう)()った。
Dziadek został ciężko ranny podczas Powstawnia Warszawskiego.

【 貴重 】

家族(かぞく)から(はな)れて()ごす林間(りんかん)学校(がっこう)は、子供(こども)たちにとっては貴重(きちょう)体験(たいけん)となる。
Dla dzieci obóz letni jest cennym doświadczeniem, kiedy mogą spędzić czas z dala od rodziców.

【 貴重品 】

貴重(きちょう)(ひん)各自(かくじ)管理(かんり)してください。
Proszę nie zostawiać cennych rzeczy.
(dosł.: proszę samodzielnie zadbać o bezpieczeństwo swoich cennych przedmiotów)

【 八重桜 】

(にわ)八重桜(やえざくら)(はな)満開(まんかい)だ。
Wiśnia w ogrodzie jest w pełni rozkwitu.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 16)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.