Poziom 2: Lekcja 23

11【 竹 】

ranga

por.

on'yomi:ダイテイ

pinyin:

第三者だいさんしゃtrzecia osoba, osoba postronna

第二次だいにじdrugi

第一だいいちpierwszy; najlepszy

次第しだいstan, sytuacja; [ni] stopniowo

Materiał z innych znaków

安全第一あんぜんだいいちbezpieczeństwo przede wszystkim

憲法第九条けんぽうだいきゅうじょうartykuł 9 Konstytucji

第一位だいいちいpierwsza pozycja

第一勧業銀行だいいちかんぎょうぎんこうBank Daiichi Kangyo

第一巻だいいっかんpierwszy tom

第一章だいいっしょうpierwszy rozdział

第一章序論だいいっしょうじょろんRozdział I: Wprowadzenie

第二次世界大戦だいにじせかいたいせんdruga wojna światowa

第六感だいろくかんszósty zmysł

第~条だい~じょうartykuł

落第らくだい[suru] oblać egzamin

【 第二次世界大戦 】

第二次(だいにじ)世界(せかい)大戦(たいせん)は1945(ねん)()わりました。
Druga wojna światowa zakończyła się w 1945 roku.

【 第~条 】

この法律(ほうりつ)(だい)1(じょう)には、海外(かいがい)投資(とうし)について()いてある。
Artykuł pierwszy ustawy traktuje o inwestowaniu za granicą.

【 憲法第九条 】

日本国(にほんこく)憲法(けんぽう)第九条(だいきゅうじょう)には、日本(にほん)軍隊(ぐんたい)所有(しょゆう)しないと()いてあります。
W artykule 9 japońskiej konstytucji stoi, że Japonia nie będzie posiadać armii.

【 第一章 】

この(ほん)第一章(だいいっしょう)面白(おもしろ)かったが、その(あと)全然(ぜんぜん)面白(おもしろ)くなかった。
Pierwszy rozdział tej książki był ciekawy, ale następne rozdziały w ogóle nie były interesujące.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 23)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.