Poziom 4: Lekcja 11

7【 广 】

porządek

por.

on'yomi:ジョ

kun'yomi:つい(で)

pinyin:

順序じゅんじょporządek

秩序ちつじょporządek

序列じょれつranga, hierarchia

年功序列ねんこうじょれつsystem senioralny

序文じょぶんwstęp

序論じょろんwstęp, wprowadzenie

第一章序論だいいっしょうじょろんRozdział I: Wprowadzenie

序曲じょきょくuwertura

序でついで[ni] przy okazji; por. 次いで następnie

【 順序 】

このマニュアルには()()(かた)(ただ)しい順序(じゅんじょ)()いてある。
W tej instrukcji obsługi jest objaśniona prawidłowa kolejność składania.

【 序列 】

佐々木(さ さ き)()稲田(いなだ)()よりも序列(じょれつ)(した)である。
Pan Sasaki stoi w hierarchii poniżej pana Inady.

【 年功序列 】

日本(にほん)では給料(きゅうりょう)大体(だいたい)年功序列(ねんこうじょれつ)による。
W Japonii zarobki zazwyczaj zależą od przepracowanego stażu.

【 序文 】

先生(せんせい)(わたし)(ほん)序文(じょぶん)()いてくれた。
Profesor napisał wstęp do mojej książki.

【 序曲 】

序曲(じょきょく)とは歌劇(かげき)最初(さいしょ)演奏(えんそう)される音楽(おんがく)です。
Uwertura jest kawałkiem muzycznym otwierającym operę.

Materiał z innych znaków

秩序ちつじょporządek

順序じゅんじょporządek

【 秩序 】

警察(けいさつ)社会(しゃかい)秩序(ちつじょ)維持(いじ)する。
Policja odpowiada za utrzymanie porządku publicznego.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 11)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.