Poziom 4: Lekcja 11

10【 阜阝 】

wykluczać

por.

on'yomi:ジョ

kun'yomi:のぞ(く)よ(ける)-よ(け)

pinyin: chú

除くのぞくwyłączyć, wykluczyć

掃除そうじ[suru] sprzątać

取り除くとりのぞくusunąć

免除めんじょ[suru] zwolnić

除外じょがい[suru] wykluczyć

除名じょめい[suru] skreślić z listy, wykreślić

解除かいじょ[suru] skasować, odwołać

除けるよけるunikać

除け-よけanty-, przeciwko

魔除けまよけtalizman

【 除く 】

鈴木(すずき)(くん)(のぞ)いて学生(がくせい)(みな)長崎(ながさき)への修学旅行(しゅうがくりょこう)参加(さんか)することにした。
Za wyjątkiem Suzukiego wszyscy uczniowie zdecydowali się pojechać na wycieczkę szkolną do Nagasaki.

【 掃除 】

(はは)(わたし)風呂場(ふ ろ ば)掃除(そうじ)をさせた。
Matka kazała mi wymyć łazienkę.

【 取り除く 】

(おっと)(みせ)(ひら)ける(まえ)歩道(ほどう)から(ゆき)()(のぞ)いた。
Mąż odśnieżył chodnik przed otwarciem sklepu.

【 除外 】

警察(けいさつ)はその女性(じょせい)容疑者(ようぎしゃ)から除外(じょがい)した。
Policja wykluczyła tę kobietę z kręgu podejrzanych.

【 除名 】

(かれ)三年(さんねん)(かん)会費(かいひ)(はら)っていないのでクラブから除名(じょめい)されることになった。
Nie opłacał składek członkowskich przez trzy lata, więc został wyrzucony z klubu.

【 免除 】

(かれ)はお(かね)がないので授業料(じゅぎょうりょう)免除(めんじょ)(もう)()んだ。
On nie ma pieniędzy, więc wystąpił o zwolnienie z czesnego.

【 解除 】

津波(つなみ)警報(けいほう)解除(かいじょ)された。
Alarm przeciw tsunami został odwołany.

Materiał z innych znaków

削除さくじょ[suru] zmazać, wykreślić, skasować (plik)

掃除そうじ[suru] sprzątać

排除はいじょ[suru] wykluczyć, wyeliminować

控除こうじょ[suru] odejmować

除籍じょせき[suru] skreślić z listy

駆除くじょ[suru] wybić (robaki, szczury)

【 掃除 】

あの軍曹(ぐんそう)新兵(しんぺい)(いじ)めて、()ブラシでトイレを掃除(そうじ)させた。
Sierżant wyżywając się na rekrutach kazał im myć klozet szczoteczką do zębów.

【 除籍 】

あの学生(がくせい)はフェイスブックで学長(がくちょう)侮辱(ぶじょく)したため、大学(だいがく)から除籍(じょせき)された。
Ten student obraził rektora na Facebooku i dlatego został wyrzucony z uczelni.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 11)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.