Poziom 4: Lekcja 19

20【 竹 】

rejestr

por.

on'yomi:セキ

pinyin:

国籍こくせきobywatelstwo

二重国籍にじゅうこくせきpodwójne obywatelstwo

在籍ざいせき[suru] być w rejestrze, być na liście

除籍じょせき[suru] skreślić z listy

書籍しょせきksiążka

戸籍こせきrejestry rodzinne

本籍ほんせきadres rejestru rodziny

【 国籍 】

外国(がいこく)国籍(こくせき)日本(にほん)国籍(こくせき)(ゆう)する(ひと)は、22(さい)(たっ)するまでに、どちらかの国籍(こくせき)選択(せんたく)する必要(ひつよう)があります。
Osoby posiadające japońskie i obce obywatelstwo muszą do 22 roku życia dokonać wyboru jednego obywatelstwa.

【 在籍 】

(かれ)法学部(ほうがくぶ)大学院(だいがくいん)在籍(ざいせき)している。
On jest studentem studiów magisterskich na wydziale prawa.

【 除籍 】

あの学生(がくせい)はフェイスブックで学長(がくちょう)侮辱(ぶじょく)したため、大学(だいがく)から除籍(じょせき)された。
Ten student obraził rektora na Facebooku i dlatego został wyrzucony z uczelni.

【 書籍 】

外国(がいこく)書籍(しょせき)定期(ていき)刊行物(かんこうぶつ)販売(はんばい)している(みせ)がいくつかある。
Jest kilka miejsc, gdzie można nabyć zagraniczne książki i periodyki.

【 本籍 】

1952(ねん)平和(へいわ)条約(じょうやく)発効(はっこう)にともなって、台湾(たいわん)朝鮮(ちょうせん)本籍(ほんせき)があった(もの)日本(にほん)国籍(こくせき)()った。
W 1952 r. wraz w wejściem z życie Traktatu Pokojowego, osoby posiadające adres rejestru rodzinnego na Tajwanie i w Korei straciły japońskie obywatelstwo.

【 戸籍 】

美智子(みちこ)さんは離婚(りこん)して、(おっと)戸籍(こせき)から削除(さくじょ)されることになった。
Michiko rozwiodła się i została wykreślona z rejestru rodzinnego męża.

Materiał z innych znaków

二重国籍にじゅうこくせきpodwójne obywatelstwo

戸籍謄本こせきとうほんwyciąg z rejestru koseki

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 19)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.