Poziom 4: Lekcja 19

por.

on'yomi:テイ

kun'yomi:みかど

pinyin:

帝国主義ていこくしゅぎimperializm

皇帝こうていcesarz; car (jedynie odnośnie obcokrajowców, np. Napoleon, car Rosji, cesarz Chin)

帝国ていこくcesarstwo

ローマ帝国ローマていこくCesarstwo Rzymskie

帝政ていせいrządy cesarskie; [no] cesarski, carski

カール大帝カールたいていKarol Wielki

【 帝国主義 】

共産主義(きょうさんしゅぎ)帝国主義(ていこくしゅぎ)一種(いっしゅ)であったという議論(ぎろん)もある。
Można spotkać się z opinia, że komunizm był odmianą imperializmu.

【 ローマ帝国 】

476(ねん)には西(にし)ローマ帝国(ていこく)滅亡(めつぼう)した。
W 476 roku upadło Zachodnie Cesarstwo Rzymu.

【 帝政 】

1917(ねん)の2(がつ)革命(かくめい)結果(けっか)としてロマノフ王朝(おうちょう)による帝政(ていせい)崩壊(ほうかい)した。
Na skutek Rewolucji Lutowej w 1917 roku upadła władza dynastii Romanowów.

【 皇帝 】

溥儀(ふぎ)は、清朝(しんちょう)(だい)12(だい)にして中国(ちゅうごく)最後(さいご)皇帝(こうてい)であった。
Pu Yi, dwunasty władca dynastii Qing, był ostatnim cesarzem Chin.

Materiał z innych znaków

皇帝こうていcesarz; car (tylko władcy niejapońscy, np. Napoleon, car Rosji, cesarz Chin)

【 皇帝 】

ナポレオンは皇帝(こうてい)でした。
Napoleon był cesarzem.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 19)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.