Poziom 4: Lekcja 19

15【 糸 】

wiązać

por.

on'yomi:テイ

kun'yomi:し(まる)し(める)

pinyin:

締まるしまるbyć związanym

締めるしめるwiązać

締め切りしめきりdeadline, termin

締結ていけつ[suru] zawiązać (traktat)

取り締まるとりしまるnadzorować; pilnować przestrzegania porządku; walczyć z niepożądanym zjawiskiem

取締役とりしまりやくczłonek zarządu

【 締める 】

(わたし)はネクタイを()めることができません。
Nie potrafię wiązać krawata.

【 締め切り 】

卒業(そつぎょう)論文(ろんぶん)提出(ていしゅつ)()()りは5(がつ)31(にち)です。
Termin składania pracy dyplomowej mija 31 maja.

【 締結 】

両国(りょうごく)講和条約(こうわじょうやく)締結(ていけつ)した。
Te dwa kraje zawarły traktat pokojowy.

【 取り締まり 】

いかなる罰則(ばっそく)暴走族(ぼうそうぞく)()()まりにか(こう)(そう)さなかった。
Żadne kary nie okazały się skuteczne przeciwko gangom motocyklowym.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 19)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.