Poziom 4: Lekcja 11

7【 人 亻 】

pozostałość; ja

historycznie istniały dwa oddzielne znaki: (ja) i (pozostałość, nadmiar); por.

on'yomi:

kun'yomi:あま(る)あま(り)あんま(り)

pinyin: yú, tú

余るあまるpozostać

余りあまりnadmiar, pozostałość; ponad

余分よぶんnadwyżka; [na] zapasowy, dodatkowy

余計よけいnadwyżka; [na] zbyt dużo; niepotrzebne

余地よちprzestrzeń

余波よはfala wtórna; konsekwencje

余裕よゆうnadwyżka, nadmiar; wolny czas; wolna przestrzeń

余命よめいpozostałe dni życia

【 余る 】

(あま)ったご(はん)明日(あした)弁当(べんとう)使(つか)います。
Pozostały ryż zużyję jutro na bento.

【 余り 】

彼女(かのじょ)(あま)りにもおびえて(くち)がきけなかった。
Była tak wystraszona, że nie mogła wydusić ani słowa.

【 余分 】

余分(よぶん)なカロリーは体内(たいない)脂肪(しぼう)()わる。
Organizm zamienia nadmiar kalorii w tłuszcz.

【 余計 】

余計(よけい)なことはするな。
Nie wtrącaj się w nie swoje sprawy.

【 余地 】

(かれ)有罪(ゆうざい)(うたが)いの余地(よち)がない。
Nie ma wątpliwości co do jego winy.

【 余波 】

台風(たいふう)余波(よは)2日間(ふつかかん)停電(ていでん)した。
Konsekwencją tajfunu było to, że przez dwa dni nie mieliśmy prądu.

【 余裕 】

トランクに(わたし)のスーツケースを()れてもらう余裕(よゆう)がありますか。
Czy znajdzie się jeszcze miejsce w bagażniku na moją walizkę?

【 余命 】

彼女(かのじょ)余命(よめい)いくばくもない。
Jej dni już są policzone.

Materiał z innych znaków

余儀なくよぎなくnie mając innego wyjścia

余暇よかwolny czas

余裕よゆうnadwyżka, nadmiar; wolny czas; wolna przestrzeń

【 余暇 】

余暇(よか)時間(じかん)有意義(ゆういぎ)()ごしたいです。
Chcę pożytecznie spędzać wolny czas.

【 余裕 】

生活(せいかつ)余裕(よゆう)がないので(あたら)しい(くるま)()うことができない。
Nie mogę sobie pozwolić na kupno nowego samochodu.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 11)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.