Poziom 4: Lekcja 11

12【 頁 】【 川 巛 】

porządek, kolejność

on'yomi:ジュン

pinyin: shùn

順番じゅんばんporządek, kolejność

順位じゅんいmiejsce, ranga

順序じゅんじょporządek

道順みちじゅんdroga

順調じゅんちょう[ni] gładko, bez kłopotu

順々じゅんじゅん[ni] jeden po drugim

順法じゅんぽう[no] praworządny

順守じゅんしゅ[suru] przestrzegać (prawa)

帰順きじゅんpoddaństwo, posłuszeństwo, podporządkowanie się, [suru] podporządkować się

【 順番 】

学生達(がくせいたち)口頭(こうとう)試験(しけん)(まえ)廊下(ろうか)でどきどきしながら順番(じゅんばん)()っていました。
Przed egzaminem ustnym uczniowie czekali podenerwowani na korytarzu na swoją kolej.

【 順調 】

会議(かいぎ)準備(じゅんび)順調(じゅんちょう)(すす)んでいる。
Przygotowania do konferencji przebiegają zgodnie z planem.

【 順位 】

インターネットの普及率(ふきゅうりつ)をみると、ポーランドはヨーロッパ(くに)(なか)(ひく)順位(じゅんい)にある。
Patrząc na wskaźniki dostępu do internetu, Polska stoi nisko w rankingu pośród innych krajów europejskich.

【 順々 】

生徒達(せいとたち)順々(じゅんじゅん)自己紹介(じこしょうかい)をした。
Uczniowie jeden po drugim się przedstawili.

Materiał z innych znaków

従順じゅうじゅん[na] posłuszny, uległy

恭順きょうじゅんwierność, posłuszeństwo

順序じゅんじょporządek

【 従順 】

日本人(にほんじん)女性(じょせい)従順(じゅうじゅん)で、いつも(おっと)(したが)うというのは本当(ほんとう)ではありません。
To nieprawda, że japońskie kobiety są uległe i zawsze słuchają swych mężów.

【 順序 】

このマニュアルには()()(かた)(ただ)しい順序(じゅんじょ)()いてある。
W tej instrukcji obsługi jest objaśniona prawidłowa kolejność składania.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 11)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.