Poziom 3: Lekcja 16

10【 彳 】

podążać

por.

on'yomi:ジュウショウジュ

kun'yomi:したが(う)したが(える)

pinyin: cóng

従うしたがうpodążać za, stosować się do

従えるしたがえるiść w asyście (kogoś)

従来じゅうらい[no] dotychczasowy, zgodny z rutyną, taki jak zwykle

従業員じゅうぎょういんpracownicy (fabryki, sklepu); por. 社員 しゃいん : pracownicy firmy

服従ふくじゅう[suru] podporządkować się

従順じゅうじゅん[na] posłuszny, uległy

従事じゅうじ[suru] zaangażować się

【 従来 】

会議(かいぎ)従来(じゅうらい)のとおり毎週(まいしゅう)4()(おこな)われる。
Zebranie odbywa się jak dotychczas co tydzień o czwartej.

【 従業員 】

従業員(じゅうぎょういん)全員(ぜんいん)賃上(ちんあ)げを(もと)めてストライキを()こした。
Wszyscy pracownicy firmy wzniecili strajk domagając się podwyżki.

【 従順 】

日本人(にほんじん)女性(じょせい)従順(じゅうじゅん)で、いつも(おっと)(したが)うというのは本当(ほんとう)ではありません。
To nieprawda, że japońskie kobiety są uległe i zawsze słuchają swych mężów.

【 従事 】

彼女(かのじょ)原子力(げんしりょく)発電所(はつでんしょ)建設(けんせつ)仕事(しごと)従事(じゅうじ)しています。
Ona pracuje przy budowie elektrowni atomowej.

【 服従 】

権力者(けんりょくしゃ)服従(ふくじゅう)するのは、(かなら)ずしもいいことだとはいえない。
Podporządkowywanie się władzy nie jest zawsze dobrą rzeczą.

Materiał z innych znaków

侍従じじゅうszambelan

再従兄弟はとこkuzyn drugiego stopnia

再従姉妹はとこkuzynka drugiego stopnia

従僕じゅうぼくsłużący, sługa

従兄弟いとこkuzyn

従姉妹いとこkuzynka

従属じゅうぞく[suru] podporządkować się

隷従れいじゅう[suru] być podporządkowanym

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 16)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.