Poziom 3: Lekcja 16

por. więcej

on'yomi:

kun'yomi:おのれつちのと

pinyin:

おのれja

自己じこwłasna osoba

自己紹介じこしょうかいprzedstawienie się

自己中心的じこちゅうしんてき[na] egocentryczny

利己的りこてき[na] samolubny, egoistyczny

つちのとmłodszy brat ziemi (szósty żywioł)

【 自己紹介 】

彼女(かのじょ)自己(じ こ)紹介(しょうかい)する機会(きかい)がなかった。
Nie miałem okazji się jej przedstawić.

【 自己中心的 】

(かれ)自己(じ こ)中心的(ちゅうしんてき)(よく)(ふか)い。
On jest egocentryczny i zachłanny.

【 利己的 】

利己的(りこてき)(ひと)自分(じぶん)のことしか(かんが)えない。
Ludzie samolubni myślą tylko o sobie.

Materiał z innych znaków

自己啓発じこけいはつsamooświecenie, olśnienie

自己紹介じこしょうかいprzedstawienie się

【 自己紹介 】

それでは、自己(じ こ)紹介(しょうかい)をさせていただきます。
Pozwolę sobie się przedstawic.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 16)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.