Poziom 3: Lekcja 16

17【 耳 】

słuchać, słyszeć

zob. także tradycyjną formę ; por.

on'yomi:チョウ

kun'yomi:き(く)

pinyin: tīng

聴くきくsłuchać ⇒ 聞く

聴講ちょうこう[suru] być słuchaczem (wykładów, zajęć)

聴講生ちょうこうせいsłuchacz

聴解ちょうかいsłuchanie ze zrozumieniem

聴覚ちょうかくzmysł słuchu

視聴率しちょうりつwskaźnik oglądalności

視聴者しちょうしゃwidzowie TV

聴衆ちょうしゅうpubliczność

事情聴取じじょうちょうしゅdochodzenie (policyjne)

【 聴講生 】

(かれ)正規(せいき)学生(がくせい)としてではなく、聴講生(ちょうこうせい)として日本語(にほんご)授業(じゅぎょう)()ける。
On uczęszcza w zajęciach z języka japońskiego nie jako pełnoprawny student, lecz jako wolny słuchacz.
正規 : dosł. regularny

【 聴解 】

日本語(にほんご)授業(じゅぎょう)は、会話(かいわ)練習(れんしゅう)読解(どっかい)練習(れんしゅう)聴解(ちょうかい)練習(れんしゅう)から構成(こうせい)されている。
Zajęcia z języka japońskiego składają się z ćwiczeń konwersacyjnych oraz ćwiczeń na czytanie i słuchanie.

【 聴覚 】

(いぬ)人間(にんげん)より聴覚(ちょうかく)(するど)いです。
Pies ma silniejszy słuch od człowieka.

【 視聴率 】

あの番組(ばんぐみ)視聴率(しちょうりつ)(たか)くて15パーセントを()えています。
Wskaźnik oglądalności tego programu jest wysoki i przekroczył 15 procent.

【 聴衆 】

ピアニストは演奏(えんそう)(まえ)に、聴衆(ちょうしゅう)()かって一言(ひとこと)挨拶(あいさつ)しました。
Przed rozpoczęciem gry pianista zwrócił się do publiczności i wygłosił kilka słów.

【 事情聴取 】

警察(けいさつ)殺人(さつじん)事件(じけん)現場(げんば)事情(じじょう)聴取(ちょうしゅ)(おこな)った。
Policja przeprowadziła dochodzenie na miejscu zbrodni.

Materiał z innych znaków

傍聴ぼうちょう[suru] przysłuchiwać się (zebraniu, posiedzeniu sądu, parlamentu itp.)

傍聴人ぼうちょうにんobserwator; publiczność

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 16)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.