Poziom 3: Lekcja 16

11【 貝 】

odpowiedzialność

por.

on'yomi:セキシャク

kun'yomi:せ(める)

pinyin: zé, zhài

責めるせめるobwiniać

責任せきにんodpowiedzialność

責務せきむobowiązki

【 責任 】

コーチはその試合(しあい)敗北(はいぼく)した責任(せきにん)()って辞任(じにん)した。
Trener zrezygnował wziąwszy odpowiedzialność za porażkę drużyny.

【 責務 】

(かれ)最終的(さいしゅうてき)責務(せきむ)()たした。
W końcu wypełnił obowiązki.

Materiał z innych znaków

叱責しっせき[suru] okrzyczeć, udzielić reprymendy

責任せきにんodpowiedzialność

責任転嫁せきにんてんか[suru] spychać na kogoś odpowiedzialność

【 責任転嫁 】

(かれ)はいつも(ひと)責任(せきにん)転嫁(てんか)して、自分(じぶん)失敗(しっぱい)(みと)めようとしない。
On nigdy nie potrafi uznać swoich porażek i zawsze zrzuca odpowiedzialność na innych.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 16)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.