Poziom 4: Lekcja 11

por.

on'yomi:

kun'yomi:みち

pinyin:

途中とちゅうpołowa drogi; po drodze

中途半端ちゅうとはんぱ[na] połowiczny

開発途上国かいはつとじょうこくpaństwo rozwijające się

前途ぜんとprzyszłość, perspektywy

途絶えるとだえるprzerwać się, ulec wstrzymaniu

途端とたん[ni] właśnie wtedy, w momencie

用途ようとużycie, zastosowanie

【 途中 】

富士山(ふじさん)()りる途中(とちゅう)足首(あしくび)をくじいてしまった。
Kiedy schodziłem z góry Fuji, skręciłem sobie kostkę.

【 前途 】

鉱山(こうざん)(ぎょう)前途(ぜんと)(くら)い。
Przyszłość przemysłu wydobywczego rysuje się w czarnych kolorach.

【 途端 】

風呂(ふろ)(はい)った途端(とたん)玄関(げんかん)のベルが()った。
Właśnie kiedy wszedłem do wanny, ktoś zadzwonił do drzwi.

Materiał z innych znaków

中途半端ちゅうとはんぱ[na] połowiczny

発展途上国はってんとじょうこくpaństwo rozwijające się

【 中途半端 】

ぼくは何事(なにごと)中途(ちゅうと)半端(はんぱ)で、最後(さいご)までやり(とう)したことはない。
Ja zawszę robię wszystko w sposób połowiczny i jeszcze nic nie zrobiłem do końca.

【 発展途上国 】

米国(べいこく)(ゆた)かさは発展途上国(はってんとじょうこく)(まず)しさと比較(ひかく)対照(たいしょう)される。
Bogactwo Stanów Zjednoczonych kontrastuje z biedą państw rozwijających się.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 11)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.