Poziom 2: Lekcja 6

por. 姿

on'yomi:

kun'yomi:つ(ぐ)つぎつい(で)

pinyin:

次ぐつぐbyć następnym, podążać za

つぎ[no] następny; poniższy

次回じかいnastępny raz

次男じなんdrugi syn; por. 長男 ちょうなん

次女じじょdruga córka; por. 長女 ちょうじょ

目次もくじspis treści

次でついでnastępnie

相次いであいついでjeden za drugim

Materiał z innych znaków

次官じかんwiceminister

次第しだいstan, sytuacja; [ni] stopniowo

次郎じろうJirō (imię)

漸次ぜんじstopniowo, krok po kroku; por. 徐々 じょじょ

目次もくじspis treści

第二次だいにじdrugi

第二次世界大戦だいにじせかいたいせんdruga wojna światowa

逐次ちくじjeden po drugim, po kolei

【 第二次世界大戦 】

第二次(だいにじ)世界(せかい)大戦(たいせん)は1945(ねん)()わりました。
Druga wojna światowa zakończyła się w 1945 roku.

【 次官 】

(かれ)は、外務省(がいむしょう)次官(じかん)です。
On jest wiceministrem spraw zagranicznych.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 6)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.