Poziom 2: Lekcja 6

5【 止 】【 一 】

poprawny, właściwy; dodatni (mat.)

por.

on'yomi:セイショウ

kun'yomi:ただ(しい)ただ(す)まさ(に)

nanori: ただ ただし まさ まさし

pinyin: zhèng, zhēng

正しいただしいpoprawny

正すただすpoprawiać

正にまさにdokładnie; z pewnością

正解せいかいpoprawna odpowiedź

正確せいかく[na] dokładny, precyzyjny

正月しょうがつNowy Rok

正答せいとうpoprawna odpowiedź

正直しょうじき[na] szczery

正則まさのりMasanori (imię)

正男まさおMasao (imię)

大正時代たいしょうじだいOkres Taishō (1912-1925)

正の数せいのすうliczba dodatnia

Materiał z innych znaków

修正しゅうせいpoprawka, [suru] korygować, poprawiać (prawo)

憲法改正けんぽうかいせいpoprawka do konstytucji

改正かいせい[suru] korygować, poprawiać, zmieniać

是正ぜせい[suru] skorygować, sprostować

正々堂々せいせいどうどう[to] uczciwie, fair, fair play

正の数せいのすうliczba dodatnia

正午しょうごpołudnie

正常せいじょう[no] normalny

正座せいざ[suru] siedzieć wyprostowanym (w pozycji klęczącej)

正式せいしき[na] formalny, oficjalny ⇔ 略式 りゃくしき : nieformalny

正確せいかく[na] dokładny, precyzyjny

正面しょうめんfront, fasada

正面衝突しょうめんしょうとつzderzenie czołowe

矯正きょうせいkorygować (wadę wzroku, zgryz itp.)

礼儀正しいれいぎただしいuprzejmy, dobrze poukładany, posiadający dobre maniery

綱紀粛正こうきしゅくせいzaprowadzenie prawa i porządku

綱紀粛正こうきしゅくせいzaprowadzenie prawa i porządku

補正ほせいkorekta, poprawka

訂正ていせい[suru] robić korektę, poprawiać (błędy w tekście)

【 正常 】

新幹線(しんかんせん)地震(じしん)翌日(よくじつ)正常(せいじょう)運転(うんてん)(もど)った。
Następnego dnia po trzęsieniu ziemi ruch na liniach shinkansenu wrócił do stanu normalnego.

【 改正 】

法律(ほうりつ)改正(かいせい)されてから、だれでも20(さい)になれば選挙権(せんきょけん)をもてるようになった。
Po rewizji prawa każdy po osiągnięciu 20 roku życia nabywa prawo wyborcze.

【 改正 】

新幹線(しんかんせん)開通(かいつう)(ともな)い、列車(れっしゃ)大幅(おおはば)なダイヤ改正(かいせい)(おこ)なわれた。
Wraz z otwarciem linii shinkansena, dokonano zmiany rozkładu jazdy pociągów na dużą skalę.

【 憲法改正 】

(いま)国会(こっかい)では憲法(けんぽう)改正(かいせい)についての議論(ぎろん)(おこ)なわれている。
Obecnie w parlamencie toczy się debata na temat rewizji konstytucji.

【 正確 】

(かれ)(なに)()こったのか正確(せいかく)記述(きじゅつ)した。
Zanotował wszystko dokładnie, co się wydarzyło.

【 正確 】

(わたし)時計(とけい)正確(せいかく)です。
Mój zegarek chodzi dokładnie.

【 礼儀正しい 】

道子(みちこ)さんは礼儀正(れいぎただ)しい女性(じょせい)です。
Michiko to dziewczyna z dobrymi manierami.

【 補正 】

政府(せいふ)国会(こっかい)補正(ほせい)予算(よさん)(あん)提出(ていしゅつ)する。
Rząd przedstawi w parlamencie korektę budżetu.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 6)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.