Poziom 1: Lekcja 22

13【 攴 攵 】

liczba

por.

on'yomi:スウ

kun'yomi:かずかぞ(える)

pinyin: shù, shǔ, shuò

かずliczba

数えるかぞえるliczyć

数学すうがくmatematyka

数人すうにんkilku ludzi

手数てすうkłopot

正の数せいのすうliczba dodatnia

負の数ふのすうliczba ujemna

数字すうじcyfra (w języku potocznym także liczba)

手数料てすうりょうopłata manipulacyjna

Materiał z innych znaków

偶数ぐうすうliczba parzysta ⇔ 奇数 きすう : liczba nieparzysta

単数たんすうliczba pojedyncza; [no] pojedynczy ⇔ 複数 ふくすう : liczba mnoga

回数券かいすうけんbloczek biletów

坪数つぼすうareał

多数たすうdużo; duża liczba

奇数きすうliczba nieparzysta ⇔ 偶数 ぐうすう : liczba parzysta

数珠じゅずróżaniec (bud.)

整数せいすうliczba całkowita

枚数まいすうliczba (płaskich rzeczy)

正の数せいのすうliczba dodatnia

点数てんすうilość punktów (zdobyta na egzaminie)

画数かくすうliczba kresek w kanji

端数はすうułamek, reszta z dzielenia

算数さんすうarytmetyka

自然数しぜんすうliczba naturalna

複数ふくすうliczba mnoga, [no] mnogi ⇔ 単数 たんすう : liczba pojedyncza

負の数ふのすうliczba ujemna

【 算数 】

今日(きょう)算数(さんすう)宿題(しゅくだい)があります。
Mam dzisiaj do zrobienia zadanie domowe z arytmetyki.

【 整数 】

今日(きょう)学校(がっこう)整数(せいすう)()(ざん)(なら)いました。
Dzisiaj w szkole uczyliśmy się odejmowania liczb całkowitych.

【 複数 】

複数(ふくすう)(ひと)が、その事故(じこ)目撃(もくげき)しました。
Wielu ludzi było naocznymi świadkami tego wypadku.

【 端数 】

端数(はすう)()()ててください。
Proszę zaokrąglić ułamki.

【 回数券 】

数日(すうじつ)滞在(たいざい)する予定(よてい)がありましたら、回数券(かいすうけん)()ったほうがいいです。
Jeśli planujesz kilkudniowy pobyt, lepiej zaopatrzyć się w bloczek biletów komunikacji.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 22)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.