Poziom 2: Lekcja 6

6【 小 】

trafiać, celować

on'yomi:トウ

kun'yomi:あ(たる)あ(たり)あ(てる)あ(て)

pinyin: dāng, dàng

とう[no] ów

当たるあたるtrafić

当たりあたりtrafienie

当てるあてるcelować; trafić

当てあてcel

当たり前あたりまえrzecz oczywista

当然とうぜんnaturalnie, oczywiście, w rzeczy samej; [no] naturalny, oczywisty, właściwy

手当てあてpomoc medyczna; dodatek do pensji, świadczenie

当日とうじつw owym dniu

当時とうじwówczas, wtedy, w owym czasie

本当ほんとう[ni] naprawdę, faktycznie, [no] prawdziwy, rzeczywisty

当番とうばんsłużba (policjant, strażak, ochroniarz)

【 当番 】

来週(らいしゅう)日曜日(にちようび)、だれか(わたし)当番(とうばん)()わってくれないか。
Czy ktoś mógłby mnie zastąpić na służbie w przyszłym tygodniu w niedzielę?

Materiał z innych znaków

勘当かんどう[suru] wydziedziczyć, wyrzec się

妥当だとう[na] właściwy, odpowiedni

弁当べんとうbento, lunchbox

当惑とうわく[suru] być skonfundowanym, być zakłopotanym, stracić rezon

当然とうぜんnaturalnie, oczywiście, w rzeczy samej; [no] naturalny, oczywisty, właściwy

当該とうがい[no] zainteresowany, którego to dotyczy, wspomniany; właściwy, odpowiedni

抵当ていとうzastaw

担当たんとう[suru] być odpowiedzialnym, odpowiadać (za coś)

本当ほんとう[ni] naprawdę, faktycznie, [no] prawdziwy, rzeczywisty

突き当たりつきあたりkoniec (drogi, korytarza)

突き当たるつきあたるwpaść na, zderzyć się

罰当たりばちあたり[na] bluźnierczy

該当がいとう[suru] odpowiadać (czemuś), podpadać (pod coś); odpowiedni, stosowny, mający zastosowanie

適当てきとう[na] właściwy, odpowiedni

【 当然 】

(かれ)全然(ぜんぜん)勉強(べんきょう)しなかったので、当然(とうぜん)試験(しけん)()からなかった。
On w ogóle się nie uczył więc to oczywiste, że nie zdał egzaminu.

【 抵当 】

スミスさんは(いえ)抵当(ていとう)にして10(まん)ドルを()りました。
Pan Smith zastawił dom pod pożyczkę na 100 tys. dolarów.

【 担当 】

このプロジェクトを担当(たんとう)しているのは山田(やまだ)さんです。
Osobą nadzorującą ten projekt jest Yamada.

【 当惑 】

突然(とつぜん)質問(しつもん)彼女(かのじょ)当惑(とうわく)して、すぐには(こた)えることができなかった。
Kiedy padło to niespodziewane pytanie, zmieszała się i w pierwszej chwili nie wiedziała, co odpowiedzieć.

【 弁当 】

出張(しゅっちょう)大阪(おおさか)()った(とき)車中(しゃちゅう)弁当(べんとう)()べました。
Kiedy jechałam na delegację do Osaki, zjadłam w pociągu bento.

【 突き当たり 】

()()たりに()って(みぎ)()がると、左側(ひだりがわ)人事課(じんじか)があります。
Pójdziesz do końca korytarza, skręcisz w prawo i po lewej stronie będzie dział osobowy.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 6)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.