Poziom 4: Lekcja 23

5【 廾 】【 厶 】

辨 瓣 辯

mówić; przemawiać za czymś; wentyl, otwór; korona; płatek

więcej

on'yomi:ベン

pinyin: biàn

べんwentyl; mowa; dialekt

弁当べんとうbento, lunchbox

弁論べんろんdebata

弁論大会べんろんたいかいkonkurs krasomówczy

弁解べんかいusprawiedliwenie, [suru] usprawiedliwić się, wytłumaczyć się

答弁とうべん[suru] odpowiedzieć, dać wyjaśnienie

関西弁かんさいべんdialekt Kansai

駅弁えきべんbento sprzedawane na stacji

花弁はなびらpłatek

【 弁論大会 】

(かれ)日本語(にほんご)弁論(べんろん)大会(たいかい)二等(にとう)(しょう)受賞(じゅしょう)した。
On zdobył drugą nagrodę w konkursie krasomówczym języka japońskiego.

【 弁当 】

出張(しゅっちょう)大阪(おおさか)()った(とき)車中(しゃちゅう)弁当(べんとう)()べました。
Kiedy jechałam na delegację do Osaki, zjadłam w pociągu bento.

【 関西弁 】

大阪(おおさか)に3年間(ねんかん)()んでいましたが、関西弁(かんさいべん)(まった)くわからない。
Trzy lata mieszkałem w Osace, ale mimo to w ogóle nie rozumiem dialektu Kansai.

【 答弁 】

蔵相(ぞうしょう)(たく)みな答弁(とうべん)厄介(やっかい)質問(しつもん)()口上(こうじょう)()った。
Minister finansów w błyskotliwej ripoście dał wymijającą odpowiedź na trudne pytanie.

【 弁解 】

(きみ)がやったことには弁解(べんかい)余地(よち)はありません。
Nie ma usprawiedliwienia na to, co zrobiłeś.

Materiał z innych znaków

勘弁かんべん[suru] wybaczyć, przebaczyć; znosić, tolerować

弁舌べんぜつelokwencja

弁護べんご[suru] bronić

弁護士べんごしadwokat, prawnik

弁護士べんごしadwokat, prawnik

【 弁護士 】

(かれ)有名(ゆうめい)弁護士(べんごし)だ。
On jest znanym adwokatem.

【 弁護士 】

(かれ)将来(しょうらい)弁護士(べんごし)になりたくて法律(ほうりつ)学科(がっか)入学(にゅうがく)した。
On chce w przyszłości zostać adwokatem, więc poszedł na prawo.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 23)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.