Poziom 4: Lekcja 23

7【 心 忄 】【 广 】

odpowiadać

on'yomi:オウ-ノウ

kun'yomi:おう(じる)こた(える)

pinyin: yīng, yìng

応じるおうじるodpowiedzieć; dostosować się

応答おうとう[suru] odpowiedzieć

応用おうよう[suru] zastosować, użyć

反応はんのうreakcja, [suru] zareagować, reagować

質疑応答しつぎおうとうpytania i odpowiedzi, przesłuchanie

応接間おうせつまlobby, salon

【 応答 】

応答(おうとう)しないプログラムをどうやって終了(しゅうりょう)すればいいですか。
Jak zamknąć program, który nie odpowiada?

【 応用 】

その発見(はっけん)意義深(いぎぶか)いであるが、技術(ぎじゅつ)にまだ応用(おうよう)できない。
To odkrycie ma wielkie znaczenie, ale jeszcze się nie da go zastosować w technice.

【 反応 】

電源(でんげん)のボタンを()しても、パソコンは(まった)反応(はんのう)しない。
Mimo że naciskam guzik zasilania, komputer w ogóle nie odpowiada.

【 質疑応答 】

演説(えんぜつ)大変(たいへん)面白(おもしろ)かったと(おも)いますが、質疑(しつぎ)応答(おうとう)時間(じかん)()りなかったことでちょっと不満(ふまん)(のこ)っています。
Wykład był niezwykle interesujący, ale czuję pewien niedosyt, ponieważ zabrakło czasu na dyskusję po wykładzie.

Materiał z innych znaków

反応はんのうreakcja, [suru] zareagować, reagować

対応たいおう[suru] odpowiadać (czemuś)

応募おうぼ[suru] zaciągnąć się; składać podanie (dosł. "odpowiedzieć na nabór", np. do wojska lub do firmy)

応募者おうぼしゃaplikant, kandydat

応援おうえん[suru] wspierać; kibicować

応諾おうだく[suru] zgodzić się, wydać zgodę

応酬おうしゅう[suru] odcinać się, odparować, ripostować; wymieniać słowa

慶応大学けいおうだいがくUniwersytet Keiō

慶応義塾大学けいおうぎじゅくだいがくUniwersytet Keiō (dawna nazwa na Keiō Daigaku)

質疑応答しつぎおうとうpytania i odpowiedzi, przesłuchanie

連鎖反応れんさはんのうreakcja łańcuchowa

適応てきおう[suru] dostosować się, być przystosowanym

【 対応 】

「がんばってください」に正確(せいかく)対応(たいおう)する表現(ひょうげん)はポーランド()にない。
W języku polskim nie ma wyrażenia, które by dokładnie odpowiadało japońskiemu "ganbatte kudasai".

【 質疑応答 】

今日(きょう)国会(こっかい)での質疑(しつぎ)応答(おうとう)は、まるで子供(こども)喧嘩(けんか)のようでした。
Dzisiejsza sesja pytań i odpowiedzi w parlamencie przypominała dziecinną kłótnię.

【 慶応義塾大学 】

慶応義塾大学(けいおうぎじゅくだいがく)は、安政(あんせい)5(ねん)福沢(ふくざわ)諭吉(ゆきち)創立(そうりつ)した洋学(ようがく)(じゅく)にはじまり、慶応(けいおう)4年(よねん)慶応義塾(けいおうぎじゅく)命名(めいめい)された。
Uniwersytet Keiō został założony przez Fukuzawę Yukichiego w 5. roku ery Ansei (1858) jako szkoła nauk zachodnich, a w 4. roku ery Keiō (1868) otrzymał nazwę Keiō Gijuku.

【 応募 】

彼女(かのじょ)退職(たいしょく)した()、ボランティア活動(かつどう)応募(おうぼ)して老人(ろうじん)ホームで世話(せわ)をしています。
Po odejściu z pracy ona włączyła się w działalność wolontariacką i pomaga w domu starców.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 23)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.