Poziom 4: Lekcja 23

11【 宀 】

zbliżyć

por.

on'yomi:

kun'yomi:よ(る)よ(せる)

pinyin:

寄るよるpodejść; wpaść na chwilę, odwiedzić

寄せるよせるpozwolić podejść; przesunąć

最寄りもより[no] najbliższy, w pobliżu

近寄るちかよるpodejść, zbliżyć się; por. 近付く ちかづく

立ち寄るたちよるwpaść, odwiedzić, zatrzymać się

片寄るかたよるzebrać się; mieć uprzedzenia, mieć inklinacje, skłaniać się

寄付きふdar, [suru] podarować

寄付金きふきんdar pieniężny

寄生きせいpasożytnictwo, [no] pasożytniczny, [suru] być pasożytem

【 寄る 】

(いえ)(かえ)途中(とちゅう)、ちょっと古本屋(ふるほんや)()った。
Kiedy wracałem do domu, wstąpiłem na chwilę do antykwariatu.

【 寄せる 】

(わたし)はデスクを(まど)(ほう)()せました。
Przesunąłem biurko bliżej okna.

【 近寄る 】

(あぶ)ないですから、動物(どうぶつ)近寄(ちかよ)らないでください。
Ze względów bezpieczeństwa proszę nie podchodzić do zwięrząt!

【 最寄り 】

最寄(もよ)りの郵便局(ゆうびんきょく)へはどう()けばいいですか。
Gdzie tu znajduje się nabliższa poczta?

【 片寄る 】

(きみ)中国(ちゅうごく)製品(せいひん)についての意見(いけん)片寄(かたよ)っています。
Masz uprzedzenia wobec rzeczy wyprodukowanych w Chinach.

【 寄付 】

あの財団(ざいだん)我々(われわれ)図書館(としょかん)(ほん)をたくさん寄付(きふ)した。
Fundacja ta podarowała naszej bibliotece dużo książek.

【 寄生 】

寄生(きせい)とは、共生(きょうせい)一種(いっしゅ)であり、ある生物(せいぶつ)()生物(せいぶつ)から栄養(えいよう)やサービスを持続的(じぞくてき)かつ一方的(いっぽうてき)収奪(しゅうだつ)する場合(ばあい)()言葉(ことば)である。
Pasożytnictwo jest rodzajem symbiozy, gdzie jeden organizm w sposób jednostronny i ciągły osiąga pożywienie lub korzyści z żerowania na drugim organizmie.

Materiał z innych znaków

寄宿舎きしゅくしゃakademik, internat

寄贈きぞう[suru] podarować

寄贈きそう[suru] podarować

片寄るかたよるzebrać się; mieć uprzedzenia, mieć inklinacje, skłaniać się

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 23)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.