Poziom 4: Lekcja 23

on'yomi:カン

kun'yomi:み(る)

pinyin: kàn, kān

看護師かんごしpielęgniarz, pielęgniarka

看護婦かんごふpielęgniarka (termin niezalecany zgodnie z polityką poprawności językowej)

看病かんびょう[suru] pielęgnować

看板かんばんznak, tablica, szyld, billboard

看守かんしゅstrażnik więzienny

看破かんぱ[suru] przejrzeć

【 看護師 】

看護師(かんごし)仕事(しごと)は、非常(ひじょう)責任(せきにん)のある仕事(しごと)ですが、給料(きゅうりょう)(やす)い。
Praca pielęgniarek jest niezwykle odpowiedzialna, ale płaca jest niska.

【 看病 】

彼女(かのじょ)全身(ぜんしん)麻痺(まひ)になった(おっと)一人(ひとり)看病(かんびょう)できず、看護師(かんごし)(やと)うことにした。
Ona nie jest w stanie sama opiekować się sparaliżowanym mężem, więc zatrudniła pielęgniarkę.

【 看板 】

看板(かんばん)に「スター・ホテル」と()いていましたが、(なか)(はい)ったら、売春(ばいしゅん)宿(やど)だということがわかりました。
Na szyldzie pisało "Star Hotel", ale kiedy wszedłem do środka, zorientowałem się, że to dom publiczny.

【 看守 】

看守(かんしゅ)(たち)刑務所(けいむしょ)勃発(ぼっぱつ)した暴動(ぼうどう)鎮圧(ちんあつ)した。
Strażnicy więzienni stłumili bunt w więzieniu.

【 看破 】

彼女(かのじょ)(かれ)結婚(けっこん)詐欺師(さ ぎ し)であることを看破(かんぱ)した。
Ona przejrzała go, że jest oszustem matrymonialnym.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 23)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.