Poziom 2: Lekcja 6

6【 口 】【 冂 】

ten sam, taki sam

niestandardowa wersja: ; por.

on'yomi:ドウ

kun'yomi:おな(じ)

nanori: とも ひとし

pinyin: tóng, tòng

同じおなじ[no] ten sam, taki sam, [ni] tak samo

同時どうじ[ni] w tym samym czasie, równocześnie

同級生どうきゅうせいrówieśnik, kolega/koleżanka z klasy

同情どうじょう[suru] solidaryzować się

同意どうい[suru] zgadzać się

Materiał z innych znaków

共同きょうどうkooperacja, współpraca

共同声明きょうどうせいめいwspólne oświadczenie

協同きょうどうwspółpraca

同伴どうはん[suru] towarzyszyć

同僚どうりょうkolega, koleżanka (z pracy)

同姓どうせいwspólne nazwisko

同志どうしtowarzysze; osoby o podobnym światopoglądzie

同盟どうめいkoalicja, sojusz

同盟国どうめいこくpaństwa koalicji

同窓会どうそうかいstowarzyszenie absolwentów; zjazd absolwentów

同等どうとう[no] równy, odpowiadający

同級生どうきゅうせいrówieśnik, kolega/koleżanka z klasy

同義語どうぎごsynonim ⇔ 反対語 はんたいご : antonim

同胞どうほうrodak, ziomek

同輩どうはいkolega (równy stażem)

呉越同舟ごえつどうしゅうśmiertelni wrogowie na tej samej łodzi ( i były wrogimi państwami w starożytnych Chinach)

欧州共同体おうしゅうきょうどうたいWspólnota Europejska

混同こんどう[suru] pomylić, pomieszać

【 同等 】

先生(せんせい)生徒(せいと)同等(どうとう)(あつか)うべきだ。
Nauczyciel powinien traktować wszystkich uczniów tak samo.

【 同級生 】

山田(やまだ)さんは高校(こうこう)(とき)同級生(どうきゅうせい)です。
Yamada to mój kolega z klasy z liceum.

【 同義語 】

「あす」「あした」「みょうにち」は同義語(どうぎご)です。
Słowa "asu", "ashita" i "myōnichi" to synonimy.

【 欧州共同体 】

ポーランドは、欧州(おうしゅう)共同体(きょうどうたい)(はい)りました。
Polska wstąpiła do Unii Europejskiej.

【 同姓 】

山田(やまだ)明子(あきこ)さんと山田(やまだ)道子(みちこ)さんは同姓(どうせい)です。
Akiko i Michiko noszą to same nazwisko Yamada.

【 共同声明 】

フランス政府(せいふ)とスペイン政府(せいふ)がテロに(かん)して、共同(きょうどう)声明(せいめい)発表(はっぴょう)した。
Rządy Francji i Hiszpanii wydały wspólne oświadczenie dotyczące walki z terroryzmem.

【 同志 】

ここに(あつ)まった人々(ひとびと)はみんな世界(せかい)平和(へいわ)(ねが)(たたか)同志(どうし)です。
Zebrani tu towarzysze wszyscy są bojownikami na rzecz pokoju na świecie.

【 混同 】

同情(どうじょう)愛情(あいじょう)()っして混同(こんどう)しないように。
Nigdy nie myl współczucia z miłością.

【 同盟 】

1902(ねん)日本(にほん)とイギリスは軍事(ぐんじ)同盟(どうめい)(むす)んだ。
W 1902 roku Japonia i Wielka Brytania zawarły sojusz wojskowy.

【 同僚 】

(かれ)らの同僚(どうりょう)海外(かいがい)支店(してん)転勤(てんきん)になった。
Ich kolega z pracy został przeniesiony do oddziału firmy za granicą.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 6)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.