Poziom 3: Lekcja 9

13【 羊 】

prawość, sprawiedliwość; moralność; honor

por.

on'yomi:

nanori: よし ただし のり

pinyin:

主義しゅぎ-izm, -cja; zasada, reguła (moralna)

社会主義しゃかいしゅぎsocjalizm

個人主義こじんしゅぎindywidualizm

民主主義みんしゅしゅぎdemokracja

資本主義しほんしゅぎkapitalizm

共産主義きょうさんしゅぎkomunizm

義務ぎむobowiązek

同義語どうぎごsynonim ⇔ 反対語 はんたいご : antonim

類義語るいぎごwyraz bliskoznaczny

【 社会主義 】

(かれ)大学(だいがく)社会(しゃかい)主義(しゅぎ)思想(しそう)勉強(べんきょう)していた。
On studiuje na uniwersytecie myśl socjalizmu.

【 個人主義 】

アメリカは個人(こじん)主義(しゅぎ)(くに)だ。
Ameryka jest krajem indywidualizmu.

【 民主主義 】

民主(みんしゅ)主義(しゅぎ)思想(しそう)をもっと勉強(べんきょう)したいです。
Chciałbym więcej się dowiedzieć o ideach demokracji.

【 共産主義 】

ポーランドは1989(ねん)まで、共産(きょうさん)主義(しゅぎ)国家(こっか)でした。
Polska była do roku 1989 krajem komunistycznym.

【 ~主義 】

日本(にほん)でも、最近(さいきん)はマイホーム主義(しゅぎ)男性(だんせい)()えています。
W Japonii ostatnimi czasy coraz więcej mężczyzn jest coraz bardziej zorientowanych na życie rodzinne.

【 義務 】

子供(こども)世話(せわ)をするのは、(おや)義務(ぎむ)です。
Opieka nad dziećmi leży w obowiązkach rodziców.

【 同義語 】

「あす」「あした」「みょうにち」は同義語(どうぎご)です。
Słowa "asu", "ashita" i "myōnichi" to synonimy.

【 類義語 】

「ホテル」と「旅館(りょかん)」、「きれい」と「(うつく)しい」などは類義語(るいぎご)です。
Słowa "hotel" i "gospoda" oraz "ładny" i "piękny" to wyrazy bliskoznaczne.

Materiał z innych znaków

享楽主義きょうらくしゅぎepikureizm, hedonizm

仁義じんぎhumanitarność i sprawiedliwość, obowiązek

刹那主義せつなしゅぎżycie daną chwilą, życie z dnia na dzień

帝国主義ていこくしゅぎimperializm

意義いぎznaczenie

慶応義塾大学けいおうぎじゅくだいがくUniwersytet Keiō (dawna nazwa na Keiō Daigaku)

折衷主義せっちゅうしゅぎeklektyzm

権威主義けんいしゅぎautorytaryzm

汎アジア主義はんアジアしゅぎpan-azjanizm

物質主義ぶっしつしゅぎmaterializm; por. 唯物論 ゆいぶつろん

狭義きょうぎwąskie znaczenie

相対主義そうたいしゅぎrelatywizm

絶対主義ぜったいしゅぎabsolutyzm

絶対菜食主義ぜったいさいしょくしゅぎweganizm

義憤ぎふんuzasadniona złość

菜食主義さいしょくしゅぎwegetarianizm

虚無主義きょむしゅぎnihilizm

裸体主義者らたいしゅぎしゃnudysta

講義こうぎwykład

軍国主義ぐんこくしゅぎmilitaryzm

【 講義 】

大学(だいがく)講義(こうぎ)に、沢山(たくさん)学生(がくせい)(あつ)まった。
Na wykładzie zebrało się wielu studentów.

【 軍国主義 】

軍国(ぐんこく)主義(しゅぎ)国家(こっか)国民(こくみん)抑圧(よくあつ)する国家(こっか)である。
Państwo militarystyczne to takie państwo, które gnębi swoich obywateli.

【 菜食主義 】

菜食(さいしょく)主義者(しゅぎしゃ)とは(にく)()べない(ひと)です。
Wegetarianie to ludzie, którzy nie jedzą mięsa.

【 慶応義塾大学 】

慶応義塾大学(けいおうぎじゅくだいがく)は、安政(あんせい)5(ねん)福沢(ふくざわ)諭吉(ゆきち)創立(そうりつ)した洋学(ようがく)(じゅく)にはじまり、慶応(けいおう)4年(よねん)慶応義塾(けいおうぎじゅく)命名(めいめい)された。
Uniwersytet Keiō został założony przez Fukuzawę Yukichiego w 5. roku ery Ansei (1858) jako szkoła nauk zachodnich, a w 4. roku ery Keiō (1868) otrzymał nazwę Keiō Gijuku.

【 帝国主義 】

共産主義(きょうさんしゅぎ)帝国主義(ていこくしゅぎ)一種(いっしゅ)であったという議論(ぎろん)もある。
Można spotkać się z opinia, że komunizm był odmianą imperializmu.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 9)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.