Poziom 3: Lekcja 9

11【 羽 羽 】

następny

on'yomi:ヨク

kun'yomi:あくる

pinyin:

翌日よくじつnastępny dzień

翌週よくしゅうnastępny tydzień

翌月よくげつnastępny miesiąc

翌年よくねんnastępny rok

翌朝よくちょうporanek następnego dnia

翌朝よくあさporanek następnego dnia

【 翌日 】

(かれ)京都(きょうと)から(かえ)った翌日(よくじつ)(はは)手紙(てがみ)()いた。
Następnego dnia po powrocie z Kioto napisał list do matki.

【 翌月 】

(かね)がないので、翌月(よくげつ)電話代(でんわだい)(はら)えない。
Nie mam pieniędzy, więc nie mogę zapłacić rachunku telefonicznego za przyszły miesiąc.

【 翌年 】

結婚(けっこん)して、その翌年(よくねん)にもう子供(こども)ができた。
W rok po ślubie zrobili dziecko.

【 翌朝 】

翌朝(よくちょう)()きるともう彼女(かのじょ)はいなかった。
Następnego ranka, kiedy się obudziłem, jej już nie było.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 9)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.