Poziom 3: Lekcja 9

16【 車 】

transport

por.

on'yomi:

pinyin: shū

輸入ゆにゅう[suru] importować

輸出ゆしゅつ[suru] eksportować

輸送ゆそう[suru] transportować

空輸くうゆ[suru] wysłać pocztą lotniczą

運輸省うんゆしょうMinisterstwo Transportu (por. 国土交通省)

【 輸入 】

日本(にほん)はアメリカから牛肉(ぎゅうにく)輸入(ゆにゅう)している。
Japonia importuje z Ameryki wołowinę.

【 輸出 】

日本(にほん)はフランスに(くるま)輸出(ゆしゅつ)している。
Japonia eksportuje do Francji samochody.

【 輸送 】

最近(さいきん)鉄道(てつどう)輸送(ゆそう)より、自動車(じどうしゃ)輸送(ゆそう)(さか)んになった。
Ostatnio transport drogowy jest bardziej popularny niż transport kolejowy.

【 運輸省 】

(かれ)運輸省(うんゆしょう)(はたら)いている。
On pracuje w Ministerstwie Transportu.

Materiał z innych znaków

密輸みつゆprzemyt

輸入枠ゆにゅうわくkontyngent importowy, kwota importowa

輸血ゆけつtransfuzja

【 輸入枠 】

政府(せいふ)牛肉(ぎゅうにく)無税(むぜい)輸入(ゆにゅう)(わく)(ひろ)げた。
Rząd zwiększył kontyngent bezcłowego importu wołowiny.

【 輸血 】

この()事故(じこ)重傷(じゅうしょう)()ったが、輸血(ゆけつ)のおかげで(たす)かった。
Dziecko doznało ciężkich obrażeń w wypadku, ale przeżyło dzięki transfuzji krwi.

【 密輸 】

阿部(あべ)麻薬(まやく)密輸(みつゆ)して、歓楽(かんらく)(がい)()りさばいていた。
Abe przemycił do kraju narkotyki i sprzedaje je na ulicy w dzielnicy rozrywki.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 9)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.