Poziom 3: Lekcja 9

17【 言 】

wykład

por.

on'yomi:コウ

pinyin: jiǎng

講義こうぎwykład

休講きゅうこうodwołane zajęcia

講師こうしwykładowca

講演こうえんprelekcja; wykład

講堂こうどうsala wykładowa; audytorium

講和条約こうわじょうやくtraktat pokojowy

講座こうざkurs

【 講義 】

大学(だいがく)講義(こうぎ)に、沢山(たくさん)学生(がくせい)(あつ)まった。
Na wykładzie zebrało się wielu studentów.

【 休講 】

先生(せんせい)がアメリカに()ったので、今日(きょう)講義(こうぎ)休講(きゅうこう)になります。
Ponieważ profesor wyjechał do Ameryki, dzisiejszy wykład zostaje odwołany.

【 講師 】

山田(やまだ)さんは東京(とうきょう)大学(だいがく)講師(こうし)です。
Pan Yamada jest profesorem na Uniwersytecie Tokijskim.

【 講演 】

今日(きょう)有名(ゆうめい)作家(さっか)講演(こうえん)()きに()きます。
Dzisiaj idę posłuchać wykładu znanego pisarza.

【 講堂 】

大学(だいがく)講堂(こうどう)で、教授(きょうじゅ)集会(しゅうかい)がありました。
W audytorium uniwersytetu odbywa się zebranie profesorów.

【 講和条約 】

第二次(だいにじ)世界(せかい)大戦(たいせん)()わった(とき)日米(にちべい)講和(こうわ)条約(じょうやく)(むす)ばれました。
Po zakończeniu II wojny światowej Japonia i Stany Zjednoczone podpisały traktat pokojowy.

Materiał z innych znaków

嘱託講師しょくたくこうしwykładowca na godziny zlecone

聴講ちょうこう[suru] być słuchaczem (wykładów, zajęć)

聴講生ちょうこうせいsłuchacz

講演こうえんprelekcja; wykład

【 講演 】

(わたし)はアメリカの大学(だいがく)日本語(にほんご)についての講演(こうえん)(おこ)なった。
Miałam wykład na amerykańskim uniwersytecie na temat języka japońskiego.

【 聴講生 】

(かれ)正規(せいき)学生(がくせい)としてではなく、聴講生(ちょうこうせい)として日本語(にほんご)授業(じゅぎょう)()ける。
On uczęszcza w zajęciach z języka japońskiego nie jako pełnoprawny student, lecz jako wolny słuchacz.
正規 : dosł. regularny

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 9)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.