Poziom 3: Lekcja 10

8【 木 】

obramowanie; granica, limit

KOKUJI; por.

kun'yomi:わく

わくrama, obramowanie

窓枠まどわくframuga okna

輸入枠ゆにゅうわくkontyngent importowy, kwota importowa

枠組わくぐみstruktura, konstrukcja; zarys

【 窓枠 】

(かれ)らは窓枠(まどわく)黄色(きいろ)()った。
Oni pomalowali framugi okna na żółto.

【 輸入枠 】

政府(せいふ)牛肉(ぎゅうにく)無税(むぜい)輸入(ゆにゅう)(わく)(ひろ)げた。
Rząd zwiększył kontyngent bezcłowego importu wołowiny.

【 枠組 】

プロジェクトの枠組(わくぐみ)明日(あした)まで提出(ていしゅつ)してください。
Proszę do jutra przedstawić zarys projektu.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 10)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.