Poziom 3: Lekcja 10

12【 彳 】

zwrot

por.

on'yomi:フク

pinyin:

往復おうふく[suru] kursować pomiędzy

回復かいふく[suru] wyzdrowieć

復習ふくしゅう[suru] powtarzać (lekcję, materiał)

復活ふっかつ[suru] odżyć, powrócić do życia

復興ふっこうodbudowa, [suru] odbudować, wskrzesić (odbudować miasto, wskrzesić gospodarkę)

復讐ふくしゅうodwet, zemsta

【 往復 】

(ちち)仕事(しごと)(しゅう)一回(いっかい)ワルシャワとロンドンの(あいだ)往復(おうふく)する。
Ojciec z powodu pracy raz w tygodniu kursuje pomiędzy Warszawą a Londynem.

【 回復 】

金田(かねだ)さんは去年(きょねん)(がん)になりましたが、もう完全(かんぜん)回復(かいふく)したそうです。
Pan Kaneda zachorował w zeszłym roku na raka, ale słyszałem, że już całkowicie powrócił do zdrowia.

【 回復 】

政府(せいふ)(くに)経済(けいざい)回復(かいふく)するように、(あたら)しい金融(きんゆう)政策(せいさく)施行(しこう)しなければならない。
Aby postawić gospodarkę kraju na nogi, rząd musi wprowadzić nową politykę monetarną.

【 復習 】

今日(きょう)(だい)5()復習(ふくしゅう)しましょう。
Dzisiaj powtórzmy lekcję piątą.

【 復興 】

地震(じしん)荒廃(こうはい)した地域(ちいき)復興(ふっこう)しつつある。
Region, który został dotknięty zniszczeniami wywołanymi trzęsieniem ziemi, odbudowywuje się.

Materiał z innych znaków

往復おうふく[suru] kursować pomiędzy

往復切符おうふくきっぷbilet w obie strony

復旧ふっきゅう[suru] naprawiać, przywracać

【 往復切符 】

大阪(おおさか)までの往復(おうふく)切符(きっぷ)二枚(にまい)(くだ)さい。
Poproszę dwa bilety powrotne do Osaki.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 10)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.