Poziom 3: Lekcja 10

13【 水 氵 氺 】

dynastia Han; Chiny; mężczyzna

por.

on'yomi:カン

pinyin: hàn

かんHan; Chiny

漢字かんじchińskie pismo, chiński znak

漢文かんぶんklasyczny język chiński

漢和辞典かんわじてんsłownik znaków sinojapońskich

門外漢もんがいかんamator

熱血漢ねっけつかんporywczy człowiek

【 漢 】

(かん)時代(じだい)前漢(ぜんかん)後漢(こうかん)()けることができる。
Epoka Dynastii Han jest podzielona na wczesny i późny okres.

【 漢文 】

漢文(かんぶん)()()きました。
Napisałam wiersz w klasycznym języku chińskim.

【 漢和辞典 】

漢和辞典(かんわじてん)書店(しょてん)購入(こうにゅう)してください。
Proszę zakupić w księgarni słownik chińsko-japoński.

【 門外漢 】

(わたし)はイタリア文学(ぶんがく)(かん)しては門外漢(もんがいかん)なので、その詩人(しじん)()りません。
Jeśli idzie o literaturę włoską, jestem totalnie zielony, dlatego nie znam tego poety.

【 熱血漢 】

(かれ)(わか)いころから、(あく)をだまって()ていられない熱血漢(ねっけつかん)だった。
On już od czasów młodości był porywczy i nie potrafił obojętnie patrzeć na zło.

Materiał z innych znaków

和漢わかん[no] japońsko-chiński

漢字かんじchińskie pismo, chiński znak

漢詩かんしchińska poezja

痴漢ちかんmolestujący seksualnie

【 漢詩 】

(わたし)古代(こだい)中国(ちゅうごく)漢詩(かんし)()むことが()きです。
Lubię czytać chińską poezję.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 10)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.