Poziom 3: Lekcja 3

12【 竹 】

równy

por.

on'yomi:トウ

kun'yomi:ひと(しい)-など-ら

pinyin: děng

等しいひとしいrówny

平等びょうどうrówność, [no] równy

同等どうとう[no] równy, odpowiadający

上等じょうとう[no, na] pierwszorzędny

等分とうぶん[suru] podzielić równo, równe części

高等教育こうとうきょういくwyższe wykształcenie

一等いっとうpierwsza klasa (wagon)

-などi inne, i tak dalej

-らsufiks liczby mnogiej

【 平等 】

どの社会(しゃかい)でも平等(びょうどう)などありえない。
Nie ma możliwości, by w jakimkolowiek społeczeństwie panowała równość.

【 同等 】

先生(せんせい)生徒(せいと)同等(どうとう)(あつか)うべきだ。
Nauczyciel powinien traktować wszystkich uczniów tak samo.

【 上等 】

これは上等(じょうとう)着物(きもの)ですから、大切(たいせつ)にしてください。
To jest kimono z najwyższej półki, dlatego obchodź się z nim ostrożnie.

【 等分 】

ケーキを等分(とうぶん)()ける。
Dzielę ciasto na równe kawałki.

【 高等教育 】

日本(にほん)高等教育(こうとうきょういく)のシステムは(わる)いところもあります。
Japoński system edukacji wyższej nie jest wolny od problemów.

【 一等 】

スピーチコンテストでマリアさんは一等(いっとう)になりました。
Maria zajęła pierwsze miejsce na konkursie krasomówczym.

【 等しい 】

AとBは(なが)さが(ひと)しい。
Długość A jest równa długości B.

Materiał z innych znaków

劣等れっとう[na] gorszy, niższej jakości

劣等感れっとうかんkompleks niższości

劣等生れっとうせいkiepski student

均等きんとうrówność, [no] równy

平等びょうどうrówność, [no] równy

【 均等 】

男女間(だんじょかん)不均等(ふきんとう)存在(そんざい)することは(ゆる)されるべきではない。
Niedopuszczalne jest tolerowanie nierówności między kobietami a mężczyznami.

【 劣等感 】

外国語(がいこくご)(はな)せない(かれ)劣等感(れっとうかん)(なや)んでいる。
On cierpi na kompleks niższości, ponieważ nie zna języków obcych.

【 劣等 】

中国(ちゅうごく)製品(せいひん)(けっ)して劣等(れっとう)ではない。
Chińskie towary bynajmniej nie są gorszej jakości.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 3)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.