Poziom 3: Lekcja 3

8【 尸 】

skłon

por.

on'yomi:クツ

kun'yomi:くっ(する)かが(む)かが(める)

pinyin:

屈するくっするpoddać się, ulec

退屈たいくつ[na] nudny

理屈りくつargumentacja

不屈ふくつnieugięty, nieuległy

屈伸くっしんzginanie i rozciąganie

屈辱くつじょくponiżenie, upokorzenie

屈むかがむskłaniać się, robić skłon

屈めるかがめるzginać, skłaniać

屈折くっせつ[shita] pokrzywiony, kręty; załamanie (światła)

【 理屈 】

あの(ひと)()っていることは理屈(りくつ)()わない。
To, co on wygaduje, nie trzyma się kupy.

【 不屈 】

(かれ)不屈(ふくつ)精神(せいしん)で、目的(もくてき)(たっ)した。
On ma nieugięty charakter i osiągnął cel.

【 屈伸 】

今日(きょう)屈伸(くっしん)運動(うんどう)をしました。
Dziś zrobiłem gimnastykę na rozciąganie ciała.

【 屈辱 】

(わたし)はこんな屈辱(くつじょく)(あじ)わったことが(いま)までない。
Aż do dzisiaj nigdy nie zdażyło mi się doświadczyć takiego upokorzenia.

【 屈する 】

絶対(ぜったい)(かれ)には(くっ)したくない。
Absolutnie nie zamierzam mu ulec.

Materiał z innych znaków

卑屈ひくつ[na] nikczemny, podły; służalczy

屈伸くっしんzginanie i rozciąganie

屈辱くつじょくponiżenie, upokorzenie

窮屈きゅうくつ[na] wąski, ciasny

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 3)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.